Sos żurawinowy z nutą pomarańczową

Sos żurawinowy z nutą pomarańczową

Jestem ogrom­ną fanką mięs na słod­ko oraz słod­kich sosów do mięsa dlat­ego chęt­nie zro­biłam na prośbę szwagier­ki sos żuraw­inowy do piec­zonego indy­ka. Postanow­iłam go odrobinę wzbo­gacić pomarańc­zowym aro­matem, tak aby różnił się od skle­powej żurawiny ze...
Puree z batatów

Puree z batatów

Ogrom­nie zas­makowały mi fry­t­ki ze słod­kich ziem­ni­aków, dlat­ego postanow­iłam sprawdz­ić czy tak samo oczaru­je mnie puree z batatów. Zde­cy­dowanie tak :). Niesamow­ity jest już sam wygląd. Cud­own­ie inten­sy­wny pomarańcz wręcz kusi i zaprasza na...
Frytki z batatów

Frytki z batatów

Ter­az napiszę chy­ba coś strasznego. Nie lubię trady­cyjnych fry­tek. Nie od zawsze tak było. Jako dzieci­ak pojechałam z cio­cią i wujkiem w góry. Przez 6 dni dzień w dzień wszędzie zamaw­iałam fry­t­ki. Siód­mego dnia bła­gal­nym tonem...
Szaszłyki z mozzarellą

Szaszłyki z mozzarellą

Coś szy­bkiego, zdrowego i efek­townego. Propozy­c­ja na przyję­cia, na spotka­nia w gronie przy­jaciół i rodziny oraz jako dodatek kolacji we dwo­je. Sza­szły­ki są bard­zo proste do zro­bi­enia.   Wydruk przepisu Sza­szły­ki z moz­zarel­lą...
Kapusta z grochem

Kapusta z grochem

Uwiel­bi­am 🙂 Smak dla mnie trud­ny do opisa­nia. Kapustę z grochem ja jem jako danie samo w sobie, moż­na jako dodatek. W moim rodzin­nym domu robi się ją raz do roku na wig­ilię i poda­je na samym początku jako jed­ną z dwóch kapust. Do tego...
Puree z dyni

Puree z dyni

Puree z dyni to dodatek, który sto­su­ję do różnego rodza­ju ciast. Np. do serni­ka lub bułeczek dyniowych. Nada­je potra­wom nie tylko cud­ownego pomarańc­zowego koloru, ale też wyp­ie­ki są delikat­niejsze i bardziej wilgo­tne.   Wydruk przepisu Puree...

Pin It on Pinterest