Ryba po grecku w wersji light

Ryba po grecku w wersji light

Ryba po grecku jak już wielu wiado­mo z Grecją ma niewiele wspól­nego. Za to potrawę chy­ba moż­na uznać za trady­cyjnie pol­ską. W ory­gi­nale ryba powin­na być smażona. Ja jed­nak tę potrawę wolę w wer­sji odchud­zonej. Szczegól­nie na świę­ta Bożego...
Śledź pod pierzynką

Śledź pod pierzynką

Śledź jest w Polsce ogrom­nie pop­u­larny. Ja zjem, ale czy lubię? Nie wiem. Jest jeden wyjątek, który wśród zagorza­łych prze­ci­wników śledzia znalazł swoich wiel­kich fanów. To śledź pod pierzynką. Dzię­ki tej potraw­ie świę­ta Bożego Nar­o­dzenia są dla mnie...
Śledź w oleju

Śledź w oleju

To baza do śledzia z cebulką czy śledzia pod pierzyną. Oczy­wiś­cie śledzia gotowego w ole­ju moż­na kupić w sklepie, ale ja wolę zro­bić to sama tak jak robiła to moja bab­cia i moja mama.   Wydruk przepisu Śledź w ole­ju Danie Kolac­ja...
Łosoś pieczony

Łosoś pieczony

Łosoś to obec­nie bard­zo pop­u­lar­na i dostęp­na w więk­szoś­ci super­mar­ketów ryba. Mimo specy­ficznej woni pod­czas smażenia/pieczenia jest pysz­na. To ide­al­na alter­naty­wa na Wig­ilię dla tych, którzy nie przepada­ją za karpiem. Łosoś ma też...

Pin It on Pinterest