Ryba po grecku w wersji light

Ryba po grecku w wersji light

Ryba po grecku jak już wielu wiado­mo z Grecją ma niewiele wspól­nego. Za to potrawę chy­ba moż­na uznać za trady­cyjnie pol­ską. W ory­gi­nale ryba powin­na być smażona. Ja jed­nak tę potrawę wolę w wer­sji odchud­zonej. Szczegól­nie na świę­ta Bożego...
Śledź pod pierzynką

Śledź pod pierzynką

Śledź jest w Polsce ogrom­nie pop­u­larny. Ja zjem, ale czy lubię? Nie wiem. Jest jeden wyjątek, który wśród zagorza­łych prze­ci­wników śledzia znalazł swoich wiel­kich fanów. To śledź pod pierzynką. Dzię­ki tej potraw­ie świę­ta Bożego Nar­o­dzenia są dla mnie...
Śledź w oleju

Śledź w oleju

To baza do śledzia z cebulką czy śledzia pod pierzyną. Oczy­wiś­cie śledzia gotowego w ole­ju moż­na kupić w sklepie, ale ja wolę zro­bić to sama tak jak robiła to moja bab­cia i moja mama.   Wydruk przepisu Śledź w ole­ju Danie Kolac­ja...
Sałatka z tuńczykiem i ananasem

Sałatka z tuńczykiem i ananasem

Jed­na z najprost­szych sałatek. Jeśli kupi się kro­jonego ananasa moż­na nie uży­wać do niej noża :). Uwiel­bi­am ją nie tylko za pros­totę, ale przede wszys­tkim za smak. Ide­al­na na śni­adanie, kolację, przyję­cie oraz na Wig­ilię.   Wydruk przepisu...

Pin It on Pinterest