O to kto wymyślił besza­mel dziel­nie spier­a­ją się Fran­cuzi i Włosi. Gdzie leży praw­da? Zapewne po środ­ku 🙂 Ja nie zamierzam rozstrzy­gać tego sporu, za to zamierzam przekazać wam przepis jaki przekaza­ła mi Nico­let­ta. Już kil­ka razy o niej wspom­i­nałam na blogu. Przepis na besza­mel od Nico­let­ty jest prosty i bezbłęd­ny. Zawsze wychodzi i super smaku­je.

 

Wydruk przepisu
Besza­mel
Beszamel
Danie Dodat­ki
Czas przy­go­towa­nia 5 min­ut
Czas gotowa­nia 20 min­ut
Por­c­je
por­cji
Skład­ni­ki
Danie Dodat­ki
Czas przy­go­towa­nia 5 min­ut
Czas gotowa­nia 20 min­ut
Por­c­je
por­cji
Skład­ni­ki
Beszamel
Sposób przy­go­towa­nia
  1. Do gar­nka wrzu­cić masło, mąkę i przyprawy. Mieszać do całkowitego roz­puszczenia masła.
  2. Cią­gle miesza­jąc (w jed­ną stronę) dodawać par­ti­a­mi mleko.
  3. Należy uważać aby nie przy­pal­ić besza­melu. Cią­gle miesza­jąc poczekać aż sos się zago­tu­je. W razie koniecznoś­ci przypraw­ić do smaku.

Pin It on Pinterest