Bezy z owoca­mi
Por­c­je Czas przy­go­towa­nia
12por­cji 20min­ut
Czas gotowa­nia Czas oczeki­wa­nia
2godziny 3godziny
Por­c­je Czas przy­go­towa­nia
12por­cji 20min­ut
Czas gotowa­nia Czas oczeki­wa­nia
2godziny 3godziny
Skład­ni­ki
Bezy
Krem
Sposób przy­go­towa­nia
Bezy
  1. Piekarnik roz­grzać do 120 stop­ni.
  2. W misie mik­sera ubić biał­ka na praw­ie szty­wną masę (uważa­jąc by nie prze­bić białek). Dodawać stop­niowo cuki­er, łyż­ka po łyżce, cały czas ubi­ja­jąc. Powin­na pow­stać gęs­ta, szty­w­na, błyszczą­ca masa.
  3. Zmniejszyć obroty mik­sera i dodać mąkę oraz ocet. Chwile mik­sować na nis­kich obro­tach.
  4. Płaską blachę do pieczenia wyłożyć papierem do pieczenia. Na niego powykładać masę bezową, po mniej więcej 2 duże łyż­ki z czubem na każdą bezę (moż­na bezy ufor­mować za pomocą rękawa cukier­niczego z dużą tylko u mnie tylko Wilton 1M). Masę wykładać w sporych odstę­pach od siebie (bezy ros­ną w trak­cie pieczenia).
  5. Piec w tem­per­aturze 120ºC przez około 1 h 45 min do 2 godzin. Bezy wys­tudz­ić w uchy­lonym piekarniku (powin­ny być lekko beżowe, chrupiące z wierzchu, ciągnące w środ­ku).
Krem
  1. Do naczy­nia przełożyć mas­car­pone, wlać kremówkę. Ubić do otrzy­ma­nia gęstej, szty­wnej masy, pod sam koniec ubi­ja­nia dodać łyżkę cukru pudru (jeśli uży­wamy co nie jest konieczne bo beze jest bard­zo słod­ka sama w sobie).
  2. Masę ułożyć na bezach i udeko­rować owoca­mi.