Biszkopt to pod­stawa wielu ciast i tortów. Dobry przepis na biszkopt to pod­stawa. Po wielu próbach, anal­izie popełnionych błędów znalazłam ten ide­al­ny. Muszę przyz­nać, że ogrom­ną pomocą okaza­ły się mojewypieki.com.

Cias­to jest bez dodatku proszku do pieczenia, ale jeśli odpowied­nio ubi­je się biał­ka oraz delikat­nie wymiesza mąkę cias­to samo urośnie “jak na drożdżach”. Pole­cam.

 

Wydruk przepisu
Biszkopt
Biszkopt
Danie Desery
Kuch­nia Pol­s­ka
Czas przy­go­towa­nia 10 min­ut
Czas gotowa­nia 40 min­ut
Por­c­je
biszkopt
Skład­ni­ki
 • 5 szt. jajek
 • 3/4 szk­lan­ki cukru (drob­ne­go)
 • 3/4 szk­lan­ki mąki (tor­towej, typ 405)
 • 1/4 szk­lan­ki skro­bi (mąki ziem­ni­aczanej lub kukury­dzianej)
Danie Desery
Kuch­nia Pol­s­ka
Czas przy­go­towa­nia 10 min­ut
Czas gotowa­nia 40 min­ut
Por­c­je
biszkopt
Skład­ni­ki
 • 5 szt. jajek
 • 3/4 szk­lan­ki cukru (drob­ne­go)
 • 3/4 szk­lan­ki mąki (tor­towej, typ 405)
 • 1/4 szk­lan­ki skro­bi (mąki ziem­ni­aczanej lub kukury­dzianej)
Biszkopt
Sposób przy­go­towa­nia
 1. Skład­ni­ki powin­ny być w temp. poko­jowej. Tor­town­i­ca 23 — 25 cm, dno wyłożone papierem (boków nie wykładać papierem oraz nie smarować tłuszczem). Piekarnik nagrzać do 170 stop­ni C.
 2. Mąkę prze­si­ać (moż­na wymieszać mąkę ziem­ni­aczaną z mąką tor­tową). Odd­zielić biał­ka od żółtek.
 3. Biał­ka ubić na szty­wną pianę (nie za lekko, ale należy uważać by białek nie prze­bić), jeśli uży­wamy mik­sera to mik­su­je­my na wyso­kich obro­tach. Pod koniec ubi­ja­nia dodawać po łyżce cukru.
 4. Zmniejsza­my obroty mik­sera na śred­nie i dodawać po jed­nym żółtku, cią­gle mik­su­jąc.
 5. Wyłączyć mikser, wsy­pać połowę mieszaniny mąk i wymieszać najlepiej drew­ni­aną łyżką (ener­gicznie, ale delikat­nie by piana nie opadła, nie należy się den­er­wować, na pewno się uda). Następ­nie dodać drugą połowę i dokład­nie wymieszać w podob­ny sposób.
 6. Masę biszkop­tową prze­lać do tor­town­i­cy. Wstaw­ić do nagrzanego piekarni­ka, piec 35 — 40 min­ut do tzw. suchego paty­cz­ka.
 7. Gorą­cy biszkopt wyjąć z piekarni­ka i upuś­cić z wysokoś­ci 30 — 40 cm (zapo­bieg­nie to opada­niu cias­ta).
 8. Boki biszkop­tu odd­zielić dopiero po całkow­itym wys­tudze­niu cias­ta.
Pozostałe infor­ma­c­je

[recipe]

Pin It on Pinterest