Blok czeko­lad­owy
Por­c­je Czas przy­go­towa­nia
1blok 15min­ut
Czas oczeki­wa­nia
4godziny
Por­c­je Czas przy­go­towa­nia
1blok 15min­ut
Czas oczeki­wa­nia
4godziny
Skład­ni­ki
Sposób przy­go­towa­nia
  1. Do gar­nka (min­i­mum 2l) wrzu­camy mar­garynę, cuki­er, mleko i kakao. Pod­grze­wamy do roz­puszczenia mar­garyny i połączenia się skład­ników (należy uważać by nie przy­pal­ić masy i nie doprowadz­ić do wrzenia).
  2. Masę odstaw­iamy z ognia i powoli doda­je­my mleko w proszku cią­gle miesza­jąc do momen­tu aż wszys­tkie skład­ni­ki połączą się w jed­no­litą masę. Następ­nie doda­je­my bakalie i delikat­nie miesza­my by nie pokruszyć za bard­zo herbat­ników. Gotową masę przekładamy do wyłożonej papierem do pieczenia (nie pole­cam folii alu­min­iowej bo ciężko się odkle­ja) kek­sów­ki. Wstaw­iamy do lodów­ki na min­i­mum 4 godziny.