Jako dziecko nie lubiłam sałat, pomi­dorów i cebu­li, a do nie daw­na nie przepadałam za moz­zarel­lą. Zde­cy­dowanie wyz­na­ję zasadę, że do pewnych smaków człowiek doras­ta, dlat­ego drodzy rodz­ice, nie pod­dawa­j­cie się i idąc za przykła­dem fran­cus­kich matek namaw­ia­j­cie dzieci do próbowa­nia, ale nie do zjada­nia.

Jed­nak ja nie o tym chci­ałam. Jak już pokochałam te skład­ni­ki, to zaczęłam je ze sobą łączyć. Dodatkowo wyz­na­ję zasadę, że sałat­ki powin­ny być szy­bkie. I tak pojaw­iła się w moim menu domowym ta sałat­ka z moz­zarel­li. Jest błyskaw­icz­na.

Aha w przepisach dot. sałat typu ruko­la czy roszpon­ka sto­su­ję miarę garś­ci, bo tak je nakładam :). Tu nie jest aż tak istot­na dokład­ność.

 

Wydruk przepisu
Błyskaw­icz­na sałat­ka z moz­zarel­lą
sałatka z mozzarellą
Danie Dodat­ki
Kuch­nia Włos­ka
Czas przy­go­towa­nia 10 min­ut
Por­c­je
oso­by
Skład­ni­ki
Danie Dodat­ki
Kuch­nia Włos­ka
Czas przy­go­towa­nia 10 min­ut
Por­c­je
oso­by
Skład­ni­ki
sałatka z mozzarellą
Sposób przy­go­towa­nia
  1. Sałaty wrzu­cić do mis­ki, dodać pokro­jone na ćwiart­ki pomi­dor­ki, a cebulę w piór­ka. Dodać pokro­joną na kawał­ki moz­zarel­lę, polać kre­mem bal­sam­i­co.
  2. Jeśli nie mamy kre­mu bal­sam­i­co może­my sos zro­bić sami. Należy w tym celu wymieszać ocet z mio­dem. Pole­wać przed samym podaniem.

Pin It on Pinterest