Najbardziej lubię te przepisy, które nie wyma­ga­ją dużej iloś­ci skład­ników, cza­su oraz nakładu pra­cy. I taki jest właśnie ten tor­cik. Jeśli bard­zo zależy mi na cza­sie schładzam biszkopt pod wia­trakiem (wiem, wiem, nie powin­no się ale jeśli ma się tylko 60 min­ut na zro­bi­e­nie wszys­tkiego przed przyjś­cie goś­ci to każdy sposób jest dobry :))

 

Wydruk przepisu
Błyskaw­iczny tort śmi­etanowy
Danie Desery
Kuch­nia Pol­s­ka
Czas przy­go­towa­nia 25 min­ut
Czas gotowa­nia 30 min­ut
Czas oczeki­wa­nia 25 min­ut
Por­c­je
por­cji
Skład­ni­ki
Biszkopt
Krem śmi­etanowy
Danie Desery
Kuch­nia Pol­s­ka
Czas przy­go­towa­nia 25 min­ut
Czas gotowa­nia 30 min­ut
Czas oczeki­wa­nia 25 min­ut
Por­c­je
por­cji
Skład­ni­ki
Biszkopt
Krem śmi­etanowy
Sposób przy­go­towa­nia
Biszkopt
  1. Piekarnik nagrzać do 170 stop­ni. Dno tor­town­i­cy o śred­ni­cy 22 — 24 cm wyłożyć papierem do pieczenia.
  2. Mąkę pszen­ną prze­si­ać razem z mąką ziem­ni­aczaną i wymieszać. Odd­zielić żółt­ka od białek.
  3. Biał­ka ubi­jać na małych obro­tach mik­sera przez około 2 min­u­ty aż się spi­enią. Stop­niowo zwięk­sza­jąc obroty mik­sera dodawać po łyżce cuki­er. Biał­ka ubi­jać jeszcze na wyso­kich obro­tach mik­sera przez kil­ka min­ut aż będą szty­wne i błyszczące.
  4. Wciąż ubi­ja­jąc biał­ka, zmniejszyć obroty mik­sera i dodawać żółt­ka (po jed­nym).
  5. Na koniec dodać mąkę (ziem­ni­aczaną + pszen­ną) najlepiej w 3 par­ti­ach i krótko mik­sować na małych obro­tach mik­sera lub mieszać delikat­nie łyżką, tak aby piana jak najm­niej opadła.
  6. Cias­to wyłożyć do formy i wstaw­ić do nagrzanego piekarni­ka. Piec przez 25 — 30 min­ut do suchego paty­cz­ka. Biszkopt wyjąć z piekarni­ka i ener­gicznie odstaw­ić go na blat (moż­na upuś­cić z wysokoś­ci około 30 cm). Ostudz­ić. Po całkow­itym ostudze­niu przekroić na 2 blaty.
Krem śmi­etanowy
  1. Serek mas­car­pone i śmi­etanę umieś­cić w misie mik­sera. Ubić na szty­wno doda­jąc w trak­cie ubi­ja­nia cuki­er pud­er.
  2. Na paterze kładziemy pier­wszy blat biszkop­towy i układamy na nim 1/2 owoców (najlepiej pokro­jone w plas­try lub na połów­ki truskaw­ki które puszcza­jąc soki nasączą biszkopt). Następ­nie wykładamy 1/2 kre­mu śmi­etanowego i równomiernie rozprowadza­my.
  3. Układ­ny dru­gi blat biszkop­towy, na nim wykładamy masę śmi­etanowa i deko­ru­je­my pozostały­mi owoca­mi.
  4. Do deko­racji tor­tu moż­na użyć również listków mię­ty

Pin It on Pinterest