Brown­ie to cias­to czeko­lad­owe typowe dla kuch­ni amerykańskiej. Nazwa pochodzi od charak­terysty­cznego, ciem­no­brą­zowego koloru brown­ie. Pier­wsze opub­likowane przepisy na brown­ie pochodzą z 1904.  Cias­to to robi się bard­zo szy­bko i co ważniejsze bard­zo łat­wo. Chy­ba nie ma możli­woś­ci by się nie udało.

 

Wydruk przepisu
Brown­ie
Przepis na trady­cyjne amerykańskie cias­to czeko­lad­owe
brownie
Danie Desery
Kuch­nia Amerykańs­ka
Czas przy­go­towa­nia 20 min­ut
Czas gotowa­nia 20 min­ut
Czas oczeki­wa­nia 2 godziny
Por­c­je
blacha
Skład­ni­ki
Danie Desery
Kuch­nia Amerykańs­ka
Czas przy­go­towa­nia 20 min­ut
Czas gotowa­nia 20 min­ut
Czas oczeki­wa­nia 2 godziny
Por­c­je
blacha
Skład­ni­ki
brownie
Sposób przy­go­towa­nia
  1. Piekarnik nagrze­wamy do 160 stop­ni. For­mę o wymi­arach mniej więcej 20 x 30 cm wykładamy papierem do pieczenia.
  2. 50 g gorzkiej czeko­la­dy oraz 50 gram mlecznej lub białej ścier­amy na tarce z gruby­mi oczka­mi i odstaw­iamy do lodów­ki. Pozostałe 200 gram ciem­nej czeko­la­dy roz­puszcza­my razem z masłem.
  3. Jaj­ka razem z wanil­ią oraz cukrem ubijamy/ucieramy na puszys­tą masę (do pod­wo­je­nia a nawet potro­je­nia obję­toś­ci).
  4. Do masy jajecznej doda­je­my roz­puszc­zoną czeko­ladę (przes­tudzoną) i miesza­my (moż­na mik­serem na nis­kich obro­tach). Na sam koniec doda­je­my prze­sianą mąkę i delikat­nie miesza­my.
  5. Masę przele­wamy do formy posy­pu­je­my startą czeko­ladą. Wstaw­iamy do roz­grzanego piekarni­ka na 20 min­ut. Po upiecze­niu cias­to odstaw­iamy do wys­tudzenia.

Pin It on Pinterest