Domowe buł­ki do ham­burg­erów są o niebo lep­sze i zdrowsze (bez chemicznych dodatków) od tych skle­powych. Ich zro­bi­e­nie też nie jest trud­no, no może trochę czasochłonne. Jed­nak moim zdaniem warto 🙂 Jedynym minusem jest to, iż dość szy­bko tracą świeżość, więc warto zro­bić je w dniu robi­enia ham­burg­erów.

Podany przepis star­czy na zro­bi­e­nie 30 małych lub 15 dużych bułek. Ja prefer­u­ję te mniejsze, ale to oczy­wiś­cie tylko kwes­t­ia pref­er­encji.

 

Wydruk przepisu
Buł­ki do ham­burg­erów
Bułki do hamburgerów
Danie Dodat­ki
Kuch­nia Amerykańs­ka
Czas przy­go­towa­nia 30 min­ut
Czas gotowa­nia 15 min­ut
Czas oczeki­wa­nia 12 godzin
Por­c­je
bułek
Skład­ni­ki
Danie Dodat­ki
Kuch­nia Amerykańs­ka
Czas przy­go­towa­nia 30 min­ut
Czas gotowa­nia 15 min­ut
Czas oczeki­wa­nia 12 godzin
Por­c­je
bułek
Skład­ni­ki
Bułki do hamburgerów
Sposób przy­go­towa­nia
  1. Do ciepłego mle­ka wsy­pać drożdże, wymieszać i odstaw­ić na około 5 — 10 min­ut.
  2. Do mis­ki prze­si­ać mąkę, dodać sól, cuki­er, masło oraz jed­no jajko i wymieszać łyżką. Następ­nie wlać mleko z drożdża­mi. Mieszać przez 2 min­u­ty drew­ni­aną łyżką lub mik­sować mieszadłem mik­sera na najm­niejszej pręd­koś­ci przez około 2 min­u­ty.
  3. Cias­to wyra­bi­ać ręka­mi na podsy­pa­nym mąką blac­ie lub stol­ni­cy przez 5 min­ut lub mik­sować hakiem mik­sera na śred­nio małych obro­tach przez 5 min­ut (cias­to powin­no być miękkie, gład­kie i plas­ty­czne).
  4. Nieza­leżnie od tego jaką metodę wyra­bi­a­nia cias­ta wybral­iśmy (ręczną czy mik­serem), cias­to należy wyłożyć na blat i wyra­bi­ać je jeszcze ręka­mi przez 1 min­utę.
  5. Z cias­ta ufor­mować kulę, umieś­cić ją w natłuszc­zonej oli­wą misce, z wierzchu cias­to również pos­marować oli­wą, przykryć dokład­nie folią spoży­w­czą i wstaw­ić do lodów­ki na całą noc (około 10 — 12 godzin).
  6. W dniu pieczenia wyjąć cias­to z lodów­ki i podzielić je na częś­ci o wadze około 100 gram każ­da. Odmier­zony kawałek cias­ta wyg­ni­atać w dło­ni­ach aż się ociepli, będzie gład­ki i nabierze miękkoś­ci.
  7. Z cias­ta for­mować kul­ki i układać je na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia (odstępy od siebie około 7 cm)
  8. Ufor­mowane bułecz­ki odstaw­ić w ciepłe miejsce bez prze­ciągów na około 2 i 1/2 godziny do wyrośnię­cia.
  9. Piekarnik nagrzać do 200 stop­ni C (opc­ja grza­nia: góra i dół) Wierzch cias­ta pos­marować roztrzepa­nym jajkiem i posy­pać seza­mem (jeśli uży­wamy). Bułecz­ki wstaw­ić do nagrzanego piekarni­ka na środ­kową półkę i piec przez 15 — 16 min­ut na zło­ty kolor.
Pozostałe infor­ma­c­je

Cias­to w lodów­ce prze­chowywać maksy­mal­nie 4 dni.

Dla ułatwienia jeśli planu­je­my piec bułecz­ki par­ti­a­mi w odstę­pach cza­sowych, może­my od razu podzielić surowe cias­to na częś­ci i umieś­cić je w odd­ziel­nych miskach.

Pin It on Pinterest