Nie raz próbowałem już chle­ba bezg­lutenowego, jed­nak przepis Pio­tra Kucharskiego z książ­ki “Chleb. Domowa piekar­nia.” jest naprawdę wyjątkowy. Chleb smaku­je rewela­cyjnie i nie ma kom­plet­nie nic wspól­nego ze sztuczny­mi bochenka­mi ogól­nie dostęp­ny­mi w mar­ke­tach. Dodatkowo nie zaw­iera przedzi­wnych, drogich skład­ników, a jego przy­go­towanie to dosłown­ie 15 min­ut (plus chwila na wyras­tanie i piecze­nie:). Otrzy­many boch­enek jest ide­al­nie puszysty i ma tek­sturę typową dla bochen­ka piec­zonego ze zwykłej mąki żyt­niej.

Aby zastąpić w tym chlebie gluten konieczne jest wyko­rzys­tanie odrobiny chemii — gumy ksan­tanowej lub gumy guar. Nie ma nieste­ty możli­woś­ci obe­jś­cia się bez nich. Na szczęś­cie doda­je się ich naprawdę niewiele i są one sze­roko dostęp­ne w Internecie.

 


chleb_domowa_piekarniaKsiąż­ka Pio­tra Kucharskiego “Chleb. Domowa piekar­nia” w którym poza powyższym, zna­jdziecie również ogrom innych rewela­cyjnych przepisów na domowy chleb, dostęp­na jest w poniższych sklepach.

 


 

Wydruk przepisu
Chleb bezg­lutenowy
Przepis na chleb bezg­lutenowy, wg przepisu Pio­tra Kucharskiego z książ­ki “Chleb. Domowa piekar­nia.”
Chleb bezglutenowy
Danie Dodat­ki
Kuch­nia Pol­s­ka
Czas przy­go­towa­nia 15 min­ut
Czas gotowa­nia 45 min­ut
Czas oczeki­wa­nia 1 godz­i­na
Por­c­je
boch­enek
Skład­ni­ki
Danie Dodat­ki
Kuch­nia Pol­s­ka
Czas przy­go­towa­nia 15 min­ut
Czas gotowa­nia 45 min­ut
Czas oczeki­wa­nia 1 godz­i­na
Por­c­je
boch­enek
Skład­ni­ki
Chleb bezglutenowy
Sposób przy­go­towa­nia
 1. W niewielkim naczyniu miesza­my drożdże z let­nią wodą.
 2. W dość dużej misce miesza­my wszys­tkie mąki, cuki­er, sól, proszek do pieczenia, gumę ksan­tanową.
 3. Do suchych skład­ników doda­je­my wodę z drożdża­mi, wbi­jamy jajko i dole­wamy olej. Miesza­my dokład­nie, aż skład­ni­ki się połączą.
  Chleb bezglutenowy
 4. Uzyskaną masę przekładamy do śred­niej wielkoś­ci, nas­marowanej masłem kek­sów­ki i odstaw­iamy do wyras­ta­nia na 1 godz­inę.
  Chleb bezglutenowy
 5. Cias­to wstaw­iamy do roz­grzanego do 220st. piekarni­ka na ok 40–45 min­ut. Tuż przed wstaw­ie­niem dobrze jest zaparować piekarnik, wyko­rzys­tu­jąc najzwyk­le­jszy rozpy­lacz wody do roślin.
  Chleb bezglutenowy
 6. Po upiecze­niu, boch­enek wyj­mu­je­my z piekarni­ka i jak najszy­b­ciej wyciągamy z formy na kratkę do pieczenia. Zostaw­iamy go na niej do odparowa­nia i ostyg­nię­cia.

Pin It on Pinterest