Chleb na maślance
Por­c­je Czas przy­go­towa­nia
1boch­enek 15min­ut
Czas gotowa­nia Czas oczeki­wa­nia
45min­ut 28godzin
Por­c­je Czas przy­go­towa­nia
1boch­enek 15min­ut
Czas gotowa­nia Czas oczeki­wa­nia
45min­ut 28godzin
Skład­ni­ki
Zak­was
Cias­to właś­ci­we
Sposób przy­go­towa­nia
Zak­was
  1. Dzień przed piecze­niem wyjąć z lodów­ki starter zak­wa­su i odstaw­ić na 1–2 godziny do ogrza­nia w tem­per­aturze poko­jowej.
  2. Ogrzany starter przełożyć do dużej mis­ki i dodać mąkę i wodę. Wymieszać i przykryć folią spoży­w­czą na 8–12 godzin w tem­per­aturze poko­jowej.
Chleb
  1. Z przy­go­towanego zak­wa­su odważyć odpowied­nią ilość, a resztę odłożyć do wyko­rzys­ta­nia przy kole­jnym piecze­niu.
  2. Do zak­wa­su dodać pozostałe skład­ni­ki, wymieszać i wyra­bi­ać na stol­ni­cy przez 5 min­ut. Na początku cias­to będzie się bard­zo kleiło, stąd konieczne będzie podsy­panie stol­ni­cy mąką. Po zakończe­niu ugni­ata­nia cias­to powin­no się wciąż delikat­nie przyk­le­jać do dłoni.
  3. Cias­to przełożyć do mis­ki, przykryć folią i odstaw­ić w tem­per­aturze poko­jowej na 8–12 godzin.
  4. Ufor­mować okrągły boch­enek i przełożyć do mis­ki o śred­ni­cy ok. 20 cm, wyłożonej obsy­paną mąką ściereczką. Przykryć wys­ta­ją­cy­mi boka­mi ścierecz­ki. Drugie wyras­tanie (tzw. garowanie) powin­no trwać 3–4 godziny
  5. Chleb przełożyć na płaską blachę, naciąć u góry i wstaw­ić na 45–50 min. do piekarni­ka roz­grzanego do 220 st. C.
  6. Po upiecze­niu, boch­enek przełożyć na kratkę z piekarni­ka, do ostyg­nię­cia i odparowa­nia.
Pozostałe infor­ma­c­je

Aby uzyskać chrupiącą skórkę, wraz z włoże­niem cias­ta do piekarni­ka, warto go zaparować. Wystar­czy do tego zwykły spryski­wacz, taki sam — jak ten do kwiatów.