Najważniejszą cechą tego cias­ta nie jest brak mąki (cho­ci­aż to duży plus dla osób nie toleru­ją­cych glutenu), ale cud­owny czeko­lad­owy smak.

Ten deser jest pyszny!!! Ja robiłam go na Wielka­noc, ale pasu­je na każdą okazję, jeśli tylko lubimy dużo czeko­la­dy 🙂

Źródło — Cukier­nia Lid­la

 

Wydruk przepisu
Cias­to czeko­lad­owe — bez mąki
ciasto czekoladowe bez mąki
Danie Desery
Kuch­nia Pol­s­ka
Czas przy­go­towa­nia 10 min­ut
Czas gotowa­nia 50 min­ut
Czas oczeki­wa­nia 2 godziny
Por­c­je
por­cji
Skład­ni­ki
Cias­to czeko­lad­owe
Masa czeko­lad­owa — ganasz
Inne
 • 1/2 słoi­ka dże­mu z czarnej pożecz­ki
 • 1/2 szk­lan­ki bakalii (opcjon­al­nie do deko­racji)
Danie Desery
Kuch­nia Pol­s­ka
Czas przy­go­towa­nia 10 min­ut
Czas gotowa­nia 50 min­ut
Czas oczeki­wa­nia 2 godziny
Por­c­je
por­cji
Skład­ni­ki
Cias­to czeko­lad­owe
Masa czeko­lad­owa — ganasz
Inne
 • 1/2 słoi­ka dże­mu z czarnej pożecz­ki
 • 1/2 szk­lan­ki bakalii (opcjon­al­nie do deko­racji)
ciasto czekoladowe bez mąki
Sposób przy­go­towa­nia
Cias­to
 1. Masło rozpuś­cić w gar­nku, następ­nie dodać poła­maną na kawał­ki czeko­ladę — całość pod­grze­wać do momen­tu roz­puszczenia się czeko­la­dy.
 2. Odd­zielić biał­ka od żółtek, biał­ka ubić na szty­wną pianę, pod­czas ubi­ja­nia dodawać par­ti­a­mi cuki­er. Do ubitej piany dodawać żółt­ka, dokład­nie wymieszać.
 3. Do masy jajecznej wle­wać stop­niowo roz­puszc­zoną czeko­ladę z masłem. Delikat­nie wymieszać do połączenia się skład­ników.
 4. Na blasze (45 x 35 cm) wyłożonej papierem rozprowadz­ić masę czeko­lad­ową. Piec w tem­per­aturze 200 stop­ni C przez 10 — 12 min­ut.
 5. Cias­to wyjąć z piekarni­ka, odstaw­ić do wystyg­nię­cia. Z blachy wyj­mu­je­my cias­to schłod­zone.
Krem czeko­lad­owy — ganasz
 1. Śmi­etanę zago­tować z mio­dem. Do gorącej śmi­etany dodać poła­maną na kawał­ki czeko­ladę, wymieszać do całkowitego roz­puszczenia się czeko­la­dy.
 2. Miesza­jąc masę dodać masło oraz liki­er (whisky). Masę prze­lać do naczy­nia, odstaw­ić do momen­tu uzyska­nia kon­sys­tencji miękkiego masła.
Wykończe­nie
 1. Upiec­zone cias­to podzielić na 4 równe częś­ci. 1/3 ganaszu odłożyć do deko­racji cias­ta.
 2. Pier­wszą część cias­ta pos­marować dże­mem porzeczkowym, nałożyć kole­jny który należy pos­marować połową pozostałego kre­mu czeko­lad­owego, podob­nie wykon­ać z 3 kawałkiem cias­ta, całość przykryć ostat­nim kawałkiem cias­ta.
 3. Całe cias­to pokry­wamy pozostałym kre­mem czeko­lad­owym i wstaw­iamy na kil­ka godzin do lodów­ki. Przed schłodze­niem cias­to moż­na udeko­rować np. bakalia­mi.

Pin It on Pinterest