Czekoladowy Creme Brulee

Uwiel­bi­am Creme Brulee w trady­cyjnej wer­sji. Cud­own­ie wanil­iowy krem z chrupiącą cukrową sko­rup­ką. Obłęd­ny deser, nawet dla wybred­nych. Jest jed­nak coś lep­szego. Dodanie do przepisu czeko­la­dy. Co praw­da mus sta­je się dużo słod­szy, ale czy to źle? Moim zdaniem wręcz prze­ci­wnie.

A wiecie co w tym wszys­tkim jest najlep­sze? Łat­wość z jaką przy­go­towu­je się czeko­lad­owe Creme Brulee. Zas­zoku­j­cie zna­jomych deserem rodem z najlep­szych restau­racji.

 

Wydruk przepisu
Czeko­lad­owy Creme Brulee
Czekoladowy Creme Brulee
Danie Desery
Kuch­nia Fran­cus­ka
Czas przy­go­towa­nia 20 min­ut
Czas gotowa­nia 75 min­ut
Czas oczeki­wa­nia 5 godzin
Por­c­je
por­cji
Skład­ni­ki
Danie Desery
Kuch­nia Fran­cus­ka
Czas przy­go­towa­nia 20 min­ut
Czas gotowa­nia 75 min­ut
Czas oczeki­wa­nia 5 godzin
Por­c­je
por­cji
Skład­ni­ki
Czekoladowy Creme Brulee
Sposób przy­go­towa­nia
  1. Śmi­etanę wlać do gar­nka, wsy­pać cuki­er i wymieszać. Laskę wanilii prze­ciąć wzdłuż i wrzu­cić do gar­nka ze śmi­etaną. Zago­tować.
  2. Śmi­etanę zdjąć z ognia, wyjąć laskę wanilii i wrzu­cić czeko­ladę. Mieszać do roz­puszczenia.
  3. Piekarnik nagrzać do 100 stop­ni C. Żółt­ka ubić w misce (delikat­nie, nie za bard­zo). Do masy jajecznej wle­wać masę czeko­lad­owo śmi­etanową, cią­gle miesza­jąc.
  4. Gotowy krem wle­wać do kok­ilek, wstaw­ić do piekarni­ka na 50 min­ut. Ostudz­ić i wstaw­ić do lodów­ki na min­i­mum 5 godzin (najlepiej na całą noc).
  5. Przed podaniem posy­pać cukrem, który karmelizu­je­my za pomocą pal­ni­ka.
  6. Moja propozy­c­ja poda­nia to posy­pać cukrem pudrem i podawać z owoca­mi.

Pin It on Pinterest