Pomysł na dyniowe bułecz­ki, a dokład­niej na sposób ich wyko­na­nia znalazłam na mojewypieki.com. Jest to bard­zo fajny pomysł na śni­adanie (np. z masłem orze­chowym) albo jako dodatek do obiadu.

 

Wydruk przepisu
Dyniowe bułecz­ki
Danie Desery, Dodat­ki
Czas przy­go­towa­nia 60 min­ut
Czas gotowa­nia 90 min­ut
Czas oczeki­wa­nia 2 godziny
Por­c­je
bułeczek
Skład­ni­ki
Danie Desery, Dodat­ki
Czas przy­go­towa­nia 60 min­ut
Czas gotowa­nia 90 min­ut
Czas oczeki­wa­nia 2 godziny
Por­c­je
bułeczek
Skład­ni­ki
Sposób przy­go­towa­nia
Puree z dyni
 1. Piekarnik roz­grze­wamy do 175 stop­ni. Dynię kroimy na ćwiart­ki, a te na połów­ki. Wydrążamy środek. Dynię układamy na blaszce i wstaw­iamy do piekarni­ka na 90 min­ut.
 2. Upiec­zoną dynie odd­zielamy od skór­ki kroimy na mniejsze kawał­ki i blendu­je­my. Tak gotowe puree z dyni może­my użyć od razu lub zam­roz­ić. W lodów­ce trzy­mamy maksy­mal­nie 3 dni.
Dyniowe bułecz­ki
 1. Mąkę pszen­ną miesza­my z suchy­mi drożdża­mi (jeśli uży­wamy świeżych najpierw robimy rozczyn — przepis poniżej). Doda­je­my pozostałe skład­ni­ki (masło doda­je­my pod sam koniec). Cias­to wyra­bi­amy odpowied­nio dłu­go, by było miękkie i elasty­czne.
 2. For­mu­je­my kulę i wkładamy do mis­ki oprós­zonej odstaw­iamy w ciepłe miejsce, przykryte ściereczką. Czekamy do pod­wo­je­nia obję­toś­ci (około 90 min­ut).
 3. Dwie blachy (na jed­nej mieś­ci się około 8 bułeczek) wykładamy papierem do pieczenia. Gotowe cias­to wyra­bi­amy jeszcze przez chwilę, następ­nie dzie­limy na 16 częś­ci. For­mu­je­my okrągłe bułecz­ki. Układa­jąc ba blaszce lekko je spłaszcza­my.
 4. Bułecz­ki naci­namy ostrym nożem lub kartą (taką ja bankomatowa)po bokach, aż do samej blasz­ki — wykonu­jąc 8 nacięć (środ­ka nie rozci­namy) następ­nie przykry­wamy baweł­ni­aną ściereczką i odstaw­iamy na około 20 min­ut w ciepłe miejsce do pod­wo­je­nia obję­toś­ci.
 5. Roz­grze­wamy piekarnik do 190 stop­ni (bez ter­moo­biegu) Przed piecze­niem bułecz­ki smaru­je­my roztrzepa­nym jajkiem z łyżką mle­ka, a w środek wkładamy orzecha.
  Bułeczki dyniowe
 6. Bułecz­ki pieczemy 20 min­ut.
  Bułeczki dyniowe
Rozczyn
 1. Drożdże zale­wamy ciepłym (nie gorą­cym!!!) mlekiem, doda­je­my łyżkę mąki i łyżeczkę cukru. Dokład­nie miesza­my do roz­puszczenia drożdży.
 2. Odstaw­iamy na 20 min­ut.

Pin It on Pinterest