Trochę dzi­w­na nazwa, praw­da? Już się tłu­maczę. Przepis na tę potrawę mam od swo­jej mamy, Jagody (na potrze­by sesji zgodz­iła się nawet oso­biś­cie go przy­go­tować).

Kró­lik w śmi­etanie to jed­no z wielu popisowych dań mojej mamy, mis­trzyni mięs. Delikatne mię­so, kre­mowy sos i  cud­owny aro­mat kusi już na etapie pieczenia. Kró­lik w śmi­etanie to danie ide­alne na rodzin­ny obi­ad, roman­ty­czną kolację lub ucztę dla samego siebie :).

 

Wydruk przepisu
Jagodowy kró­lik w śmi­etanie
królik w śmietanie
Kuch­nia Pol­s­ka
Czas przy­go­towa­nia 15 min­ut
Czas gotowa­nia 2 godziny
Por­c­je
osób
Skład­ni­ki
Kuch­nia Pol­s­ka
Czas przy­go­towa­nia 15 min­ut
Czas gotowa­nia 2 godziny
Por­c­je
osób
Skład­ni­ki
królik w śmietanie
Sposób przy­go­towa­nia
  1. Spraw­ionego kró­li­ka podzielić na częś­ci. Natrzeć solą,pieprzem i czosnkiem. Zostaw­ić w lodów­ce na kil­ka godzin (najlepiej na całą noc).
  2. Kró­li­ka wyjąć z lodów­ki następ­nie pos­marować delikat­nie ole­jem lub oli­wą (opcjon­al­nie) i obsy­pać czer­woną słod­ką papryką. Wszys­tko włożyć do naczy­nia żarood­pornego lub bry­t­fan­ny pokry­wą i wstaw­ić do nagrzanego piekarni­ka. Piec w temp.150 stop­ni ok.1godz.
  3. Po tym cza­sie wyjąć naczynie z kró­likiem, zlać sos który się wyt­worzył w trak­cie pieczenia i wymieszać z kwaśną śmi­etaną 18% . Zalać kró­li­ka i ponown­ie wstaw­ić do piekarni­ka na ok. 30–40 min­ut. Po upiecze­niu pozostaw­ić jeszcze kró­li­ka w piekarniku na około 30 min­ut.
  4. Po wyję­ciu kró­li­ka z piekarni­ka posy­pać go majer­ankiem roz­tar­tym w dło­ni­ach.
Pozostałe infor­ma­c­je

Kró­li­ka najlepiej podawać z risot­to, kopy­tka­mi lub tłuc­zony­mi ziem­ni­aczka­mi.

Pin It on Pinterest