Jaj­ka zapiekane w sus­zonej szynce to potrawa, która sprawdza się  jako propozy­c­ja na śni­adanie, ale również jako przys­tawka na przyję­cia lub skład­nik wielka­noc­nej ucz­ty. Najlepiej smaku­je na ciepło, ale jeśli zetniemy bardziej żółtko to i na zim­no nas zach­wyci.

Jedyny haczyk — potrzeb­na jest for­ma na muffiny lub poje­dyncze forem­ki np. silikonowe.

 

Wydruk przepisu
Jaj­ka zapiekane w sus­zonej szynce
Pomidory zapiekane z szynką
Kuch­nia Pol­s­ka
Czas przy­go­towa­nia 5 min­ut
Czas gotowa­nia 15 min­ut
Por­c­je
oso­by
Skład­ni­ki
Kuch­nia Pol­s­ka
Czas przy­go­towa­nia 5 min­ut
Czas gotowa­nia 15 min­ut
Por­c­je
oso­by
Skład­ni­ki
Pomidory zapiekane z szynką
Sposób przy­go­towa­nia
  1. Piekarnik nagrze­wamy do 200 stop­ni. Jeśli uży­wamy met­alowej formy na muffiny należy wgłę­bi­enia pos­marować ole­jem z sus­zonych pomi­dorów (w przy­pad­ku form silikonowych nie jest to konieczne)
  2. Wgłę­bi­enia wykładamy dokład­nie plas­tra­mi sus­zonej szyn­ki, na dno kładziemy pomi­do­ry i wbi­jamy jaj­ka.
    Pomidory zapiekane z szynką
  3. Tak przy­go­towane jaj­ka wstaw­iamy do piekarni­ka. Dla uzyska­nia lekko płyn­nego żółt­ka pieczemy 15 min­ut, jeśli chce­my było bardziej ścięte pieczmy 16–17 min­ut, jajko praw­ie “na twar­do” pieczemy 18–19 min­ut.
  4. Jaj­ka wykładamy na talerz posy­pa­ny rukolą. Może­my dodać na sam koniec pieprzu. Nie solimy ponieważ bard­zo słone są już szyn­ka i sus­zone pomi­do­ry.

Pin It on Pinterest