Jesi­en­ny sernik dyniowy
Por­c­je Czas przy­go­towa­nia
12por­cji 30min­ut
Czas gotowa­nia Czas oczeki­wa­nia
60min­ut 4godziny
Por­c­je Czas przy­go­towa­nia
12por­cji 30min­ut
Czas gotowa­nia Czas oczeki­wa­nia
60min­ut 4godziny
Skład­ni­ki
Spód
Masa serowa
Sposób przy­go­towa­nia
Spód
 1. Roz­topić masło. Ciastecz­ka dokład­nie zmielić w melak­serze, dodać roz­to­pi­one masło i ponown­ie dokład­nie zmik­sować.
 2. Masę ciasteczkową wyłożyć na spód i boki tor­town­i­cy o śred­ni­cy 23 — 24 cm. Wstaw­ić do lodów­ki na czas przy­go­towywa­nia masy serowej.
Masa serowa
 1. Piekarnik nagrzać do 180 stop­ni.
 2. Jeśli uży­wamy trady­cyjnego twarogu należy go zmielić trzykrot­nie.
 3. Do sera dodać resztę skład­ników (wraz ze startą skórką pomarańczy oraz wyciśnię­tym sok­iem) i zmik­sować na jed­no­litą masę.
 4. Masę serową prze­lać do wcześniej przy­go­towanej tor­town­i­cy. Wstaw­ić do piekarnik. Piec około 60 min­ut.
 5. Po upiecze­niu sernik wyjąć z piekarni­ka i wys­tudz­ić.
Pole­wa czeko­lad­owa
 1. Białą czeko­ladę poła­mać na kostecz­ki i rozpuś­cić w kąpieli wod­nej.
 2. Dodać jogurt i wymieszać na jed­no­litą masę. Polać sernik.
 3. Opcjon­al­nie rozpuś­cić mleczną czeko­ladę w kąpieli wod­nej i zro­bić wzor­ki w polewie z białej czeko­la­dy.
 4. Sernik wstaw­ić do lodów­ki na co najm­niej 4 godziny (najlepiej na całą noc).