Pierś kacz­ki w pomarańczach to przepis na danie niezwyk­le proste, ale niesamowicie efek­towne. Jeśli chce­my zabłys­nąć jakąś potrawą, a nie jesteśmy wirtuoza­mi w kuch­ni to jest właśnie ta potrawa. Pole­cam do niej brą­zowy ryż, który po ugo­towa­niu warto pod­grzać na patel­ni na tłuszczu wyto­pi­onym z kacz­ki.

 

Wydruk przepisu
Kacza pierś w pomarańczach
Pierś z kaczki w pomarańczach
Kuch­nia Pol­s­ka
Czas przy­go­towa­nia 10 min­ut
Czas gotowa­nia 25 min­ut
Por­c­je
por­c­je
Skład­ni­ki
Kuch­nia Pol­s­ka
Czas przy­go­towa­nia 10 min­ut
Czas gotowa­nia 25 min­ut
Por­c­je
por­c­je
Skład­ni­ki
Pierś z kaczki w pomarańczach
Sposób przy­go­towa­nia
  1. Jeśli uży­wamy mrożonej pier­si z kacz­ki najpierw należy ją rozm­roz­ić. Kaczkę płuczemy wodą i osusza­my. Skórę naci­namy (na krzyż aż do mięsa). Piekarnik nagrze­wamy do 200 stop­ni.
  2. Roz­grze­wamy patel­nię, wle­wamy olej i smażymy kaczkę najpierw od strony skóry (około 4 min­ut). Pierś przewracamy na drugą stronę i smażymy około 1 min­u­ty. Tłuszczu ze smaże­nia kacz­ki nie wyle­wamy i nie myje­my patel­ni (będzie potrzeb­na do przy­go­towa­nia sosu pomarańc­zowego)
  3. Kaczkę wstaw­iamy do piekarni­ka w naczyniu żarood­pornym (lub innej formie) na 15 min­ut dla uzyska­nia mięsa śred­nio wys­mażonego, 18 min­ut dla uzyska­nia mięsa dobrze wys­mażonego.
  4. W cza­sie kiedy pieczemy kaczkę gotu­je­my ryż. Z tłuszczu wyto­pi­onego z kacz­ki odle­wamy około w łyżek do pods­maże­nia ryżu tuż przed podaniem.
  5. Kiedy do koń­ca pieczenia kacz­ki pozostanie około 5 min­ut na patel­nię wrzu­camy rodzyn­ki i zale­wamy je białym winem. Wstaw­iamy na gaz i gotu­je­my aż ilość wina zre­duku­je się o około połowę (część wina wyp­i­ją rodzyn­ki), potr­wa to około 2–3 min­ut. Następ­nie doda­je­my pozostałe skład­ni­ki i gotu­je­my na śred­nim ogniu około 6–7 min­ut. Zestaw­iamy z ognia, po chwili powinien lekko zgęs­nieć.
  6. Kiedy kacz­ka się upiecze wyj­mu­je­my ją z piekarni­ka i owi­jamy folią alu­min­iową aby jeszcze doszła do siebie. W tym cza­sie dokańcza­my sos (powinien się z i pods­mażamy ryż.
  7. Kaczkę kroimy w plas­try (8 — 10 mm), ryż wykładamy na talerz, pole­wamy 1/4 sosu, wykładamy kaczkę (może­my ją delikat­nie posolić) i pole­wamy 1/4 sosu. To samo robimy z drugą por­cją.

Pin It on Pinterest