Uwiel­bi­am 🙂 Smak dla mnie trud­ny do opisa­nia. Kapustę z grochem ja jem jako danie samo w sobie, moż­na jako dodatek. W moim rodzin­nym domu robi się ją raz do roku na wig­ilię i poda­je na samym początku jako jed­ną z dwóch kapust. Do tego zawsze są ziem­ni­a­ki. Nie koniecznie lubię to połącze­nie, bo kapus­ta z grochem powin­na być głównym bohaterem na talerzu a nie dzielić te rolę z innym potrawa­mi. Takie jest moje zdanie i coś czu­ję, że mnie w tym poprze­cie 🙂

Mimo, że dla wielu do potrawa wig­ili­j­na dla mnie to też dobry pomysł na imprezy z alko­holem. Jest to łatwy do poda­nia, bard­zo smaczny i ciepły posiłek. Zbliża się syl­west­er więc to dobra okaz­ja wypróbować moją teorię. Poza tym jeśli mamy wege­tar­i­an na imprezie to świet­ny pomysł by i ich zach­wycić.

 

Wydruk przepisu
Kapus­ta z grochem
Kapusta z grochem
Czas przy­go­towa­nia 20 min­ut
Czas gotowa­nia 60 min­ut
Por­c­je
por­cji
Skład­ni­ki
Czas przy­go­towa­nia 20 min­ut
Czas gotowa­nia 60 min­ut
Por­c­je
por­cji
Skład­ni­ki
Kapusta z grochem
Sposób przy­go­towa­nia
  1. Groch przepłukać i namoczyć w wodzie (min­i­mum 2 godziny). Groch odcedz­ić i wrzu­cić do gar­nka z grubym dnem. Dolać 500 ml wody i gotować aż groch zmięknie (zacznie się roz­padać i zacznie przy­pom­i­nać puree). Pod­czas gotowa­nia groch trze­ba częs­to mieszać aby się nie przy­pal­ił. Dłu­gość gotowa­nia zależy od stop­nia namoczenia grochu ale również od samego grochu.
  2. Cebulę posiekać. Na głębok­iej patel­ni rozpuś­cić masło, dosy­pać cebulę i dusić ją przez około 2 — 3 min­u­ty.
  3. Kapustę przepłukać, dobrze odcedz­ić i pokroić. Cebulę z masłem oraz kapustę dodać do ugo­towanego praw­ie na puree grochu, wymieszać. Dodać przyprawy i gotować przez około 20 min­ut. W razie koniecznoś­ci jeszcze dopraw­ić.
  4. Kapus­ta z grochem pod­czas gotowa­nia jest dość rzad­ka, ale po ostudze­niu zgęst­nieje. Potrawa najlep­sza jest odgrze­wana na dru­gi i kole­jny dzień.

Pin It on Pinterest