Uwiel­bi­am białe mię­so czyli drób. Mimo, że w dzisiejszych cza­sach kur­czak poprzez wszelkie mody­fikac­je karmy i samego mięsa nie jest najzdrowszym wyborem to ja jed­nak uwiel­bi­am ten rodzaj mięsa. Jeśli wybierze­my kur­cza­ka z eko­log­icznego chowu mamy szanse na bard­zo zdrowy i smaczny posiłek, a kur­czak piec­zony jest sam w sobie ide­al­nym daniem nie tylko na niedziel­ny obi­ad.

Przy­go­towanie kur­cza­ka i jego piecze­nie nie jest błyskaw­iczne, ale warto poświę­cić chwilę by móc rozkos­zować się cud­ownym smakiem i aro­matem tej potrawy.

 

Wydruk przepisu
Kur­cze piec­zone czyli ide­al­nie upiec­zony kur­czak
pieczony kurczak
Kuch­nia Pol­s­ka
Czas przy­go­towa­nia 15 min­ut
Czas gotowa­nia 2 godziny
Czas oczeki­wa­nia 2 godziny
Por­c­je
por­c­je
Skład­ni­ki
Kur­czak
Piec­zone warzy­wa (opcjon­al­nie)
Kuch­nia Pol­s­ka
Czas przy­go­towa­nia 15 min­ut
Czas gotowa­nia 2 godziny
Czas oczeki­wa­nia 2 godziny
Por­c­je
por­c­je
Skład­ni­ki
Kur­czak
Piec­zone warzy­wa (opcjon­al­nie)
pieczony kurczak
Sposób przy­go­towa­nia
  1. Kur­cza­ka najlepiej dzień przed piecze­niem natrzeć solą i pieprzem. Odstaw­ić na noc do lodów­ki (na min­i­mum 2 godziny).
  2. W dniu pieczenia kur­cza­ka wyjąć z lodów­ki aby się ocieplił w tem­per­aturze poko­jowej. Przy­go­tować bry­t­fankę lub wyższą for­mę żarood­porną. Na dno położyć met­alową kratkę lub użyć gotowej formy z kratką. Innym rozwiązaniem jeśli nie mamy krat­ki może­my użyć pokro­jonych marchewek i na nich ułożyć kur­cza­ka.
  3. Piekarnik nagrzać do 190 stop­ni. Kur­cza­ka posy­pać czer­woną papryką i estragonem. Do środ­ka włożyć ćwiart­ki cytryny z ponaci­naną skórką lub podz­i­u­raw­ioną widel­cem oraz cebulę oraz gałąz­ki przypraw jeśli uży­wamy. Nogi kur­cza­ka związać sznurkiem, całość pos­marować (np pędzelkiem) połową roz­to­pi­onego masła.
  4. Kur­cza­ka położyć na brzuch na kratce w bry­t­fance, wstaw­ić do piekarni­ka i piec przez 25 min­ut. Przewró­cić kur­cza­ka na bok, pos­marować delikat­nie masłem i piec przez następ­ne 25 min­ut podob­nie z drugim bok­iem. Wyjąć naczynie z kur­cza­kiem, wylać wyto­pi­ony tłuszcz. Ułożyć z powrotem kur­cza­ka na kratce w naczyniu tym razem pier­si­a­mi do góry i pos­marować pozostałym masłem. Wstaw­ić z powrotem do piekarni­ka i piec przez 55 min­ut. Kur­cza­ka pieczemy bez przykrycia. Co jak­iś czas kur­cza­ka moż­na smarować masłem lub wyto­pi­onym tłuszczem. Zapo­b­ie­ga to wysy­cha­niu mięsa.
  5. Na pół godziny przed końcem pieczenia do naczy­nia z kur­cza­kiem włożyć warzy­wa, uprzed­nio dopraw­ione solą i pieprzem. Przed włoże­niem warzyw moż­na zlać z naczy­nia wyto­pi­ony z kur­cza­ka tłuszcz (cały lub połowę). Wyjąć z piekarni­ka i odczekać 15 ‑20 min­ut przed podaniem.
  6. Kur­cza­ka podawać na sała­cie z piec­zony­mi warzy­wa­mi.

Pin It on Pinterest