Potrawa całorocz­na. Smaku­je i zimą i latem. Nie wyma­ga dużo pra­cy, ani cza­su. Wiec­zorem warto zamarynować łososia, a po pra­cy tylko szy­bko upiec, w między cza­sie gotu­jąc makaron. Ja w trak­cie przy­go­towywa­nia tej potrawy wstaw­iam pranie i oga­r­ni­am na szy­bko mieszkanie przed obi­a­dem. Łososia należy przy­go­tować zgod­nie z przepisem na piec­zonego łososia.

 

Wydruk przepisu
Makaron z pesto i łososiem
Makaron z pesto i łososiem
Kuch­nia Włos­ka
Czas przy­go­towa­nia 15 min­ut
Czas gotowa­nia 25 min­ut
Por­c­je
por­c­je
Skład­ni­ki
Kuch­nia Włos­ka
Czas przy­go­towa­nia 15 min­ut
Czas gotowa­nia 25 min­ut
Por­c­je
por­c­je
Skład­ni­ki
Makaron z pesto i łososiem
Sposób przy­go­towa­nia
  1. Łososia upiec wg przepisu na piec­zonego łososia (link powyżej)
  2. W trak­cie pieczenia łososia ugo­tować makaron. Łososia po upiecze­niu podzielić na kawał­ki (najlepiej widel­cem). Rybę dodać do ugo­towanego i odced­zonego makaronu oraz dodać pesto. Dokład­nie wymieszać.
  3. Por­cję makaronu z łososiem moż­na przed podaniem posy­pać tar­tym parmezanem.

Pin It on Pinterest