Nie taki dia­beł straszny jak go malu­ją. Podob­nie moż­na powiedzieć o mazurkach, a przy­na­jm­niej o tym. Wer­s­ja super szy­b­ka i super łat­wa jest z gotowym kaj­makiem, jeśli jed­nak potrze­bu­je­my wyzwań kaj­mak może­my zro­bić sami :), ale jeśli jesteś­cie niecier­pli­wi wybierz­cie wari­ant numer 1.

 

Wydruk przepisu
Mazurek z kaj­makiem
Mazurek z kajmakiem
Danie Desery
Kuch­nia Pol­s­ka
Czas przy­go­towa­nia 30 min­ut
Czas gotowa­nia 20 min­ut
Por­c­je
por­cji
Skład­ni­ki
Cias­to
Masa
  • 1/2 pusz­ki masy kaj­makowej (lub ugo­towanego mle­ka skon­des­owanego słod­zonego)
  • 1/2 szk­lan­ki bakalii (do ozd­abi­a­nia)
Danie Desery
Kuch­nia Pol­s­ka
Czas przy­go­towa­nia 30 min­ut
Czas gotowa­nia 20 min­ut
Por­c­je
por­cji
Skład­ni­ki
Cias­to
Masa
  • 1/2 pusz­ki masy kaj­makowej (lub ugo­towanego mle­ka skon­des­owanego słod­zonego)
  • 1/2 szk­lan­ki bakalii (do ozd­abi­a­nia)
Mazurek z kajmakiem
Sposób przy­go­towa­nia
Cias­to
  1. Wszys­tkie skład­ni­ki na cias­to wrzu­cić do malak­sera i wyro­bić do momen­tu uzyska­nia jed­no­litej kuli cias­ta. Ostaw­ić do lodów­ki na około 1 godz­inę.
  2. Po godzinie wyjąć cias­to, rozwałkować, wyciąć okrąg o śred­ni­cy około 22 cm, wałkiem i pal­ca­mi uksz­tał­tować jajo (opcjon­al­nie). Z resz­ty cias­ta powyci­nać wzro­ki (np. kwiat­ki lub list­ki). Przyk­leić na białko. Ostaw­ić na około 20 — 30 min­ut.
  3. Do nagrzanego do 180 stop­ni piekarni­ka wstaw­ić cias­to około na 15 — 20 min­ut (do zaru­mie­nienia). Cias­to wyjąć i ostudz­ić.
Masa
  1. Jeśli uży­wamy mle­ka skon­den­sowanego należy je gotować (w puszce) w wodzie (pil­nować by pusz­ka była cały czas zanur­zona) na małym ogniu przez 2 godziny, odstaw­ić do wystyg­nię­cia.
  2. Masę kaj­makową rozprowadza­my na upiec­zonym cieś­cie. Deko­ru­je­my bakalia­mi, rozkrus­zony­mi beza­mi itp.

Pin It on Pinterest