Muffiny korzenne
Por­c­je Czas przy­go­towa­nia
12babeczek 10min­ut
Czas gotowa­nia
20min­ut
Por­c­je Czas przy­go­towa­nia
12babeczek 10min­ut
Czas gotowa­nia
20min­ut
Skład­ni­ki
Muffiny
Pole­wa
Sposób przy­go­towa­nia
Muffiny
  1. Piekarnik roz­grze­wamy do 180 stop­ni. Suche skład­niki (poza bakalia­mi) miesza­my ze sobą w misce.
  2. Do suchych pro­duk­tów doda­jemy mleko, tłuszcz, jaj­ka oraz ekstrakt wanil­iowy. Miesza­my łyżką lub trzepaczką (może być mik­serem ale na wol­nych obro­tach). Cała tajem­nica tkwi w tym aby nie napowi­etrzyć za bard­zo cias­ta. Kiedy cias­to jest za rzad­kie (jak cias­to naleśnikowe) doda­jemy mąki. Kiedy cias­to jest za gęste (przy­pom­ina pure ziem­ni­aczane) doda­jemy odrobinę mle­ka. Doda­jemy bakalie.
  3. Cias­to nakładamy do 3/4 wysokoś­ci forem­ki. Pieczemy 20 min­ut do suchego paty­czka.
Pole­wa
  1. Czeko­ladę razem z mas­car­pone roz­puszcza­my w kąpieli wod­nej tj. miskę (żarood­porną) umieszcza­my w gar­nku z gotu­jącą wodą (tak aby dno mis­ki nie dotykało wody).
  2. Uzyskaną masą smaru­je­my lekko ostyg­nięte muffiny i posy­pu­je­my skórką pomarańc­zową.