Moja przy­jaciół­ka określiła je mianem najlep­szych 🙂 i dobrze bo były robione spec­jal­nie dla niej.

Oreo cup­cake to ten rodzaj deseru, który jest łatwy do zro­bi­enia, sto­sunkowo szy­b­ki, a efekt jest zaskaku­ją­cy i zad­owoli najbardziej wybred­nych. Pole­cam tym wszys­tkim, którzy chcą zabłys­nąć.

Do odmierza­nia skład­ników cias­ta uży­wam kubecz­ka po jogur­cie nat­u­ral­nym.

 

Wydruk przepisu
Oreo cup­cake
Oreo cupcake
Danie Desery
Kuch­nia Amerykańs­ka
Czas przy­go­towa­nia 45 min­ut
Czas gotowa­nia 20 min­ut
Por­c­je
babeczek
Skład­ni­ki
Cias­to
Krem
Inne
  • 24 szt. oreo (lub podob­nych ciastek, ja użyłam tych z Lid­la)
Danie Desery
Kuch­nia Amerykańs­ka
Czas przy­go­towa­nia 45 min­ut
Czas gotowa­nia 20 min­ut
Por­c­je
babeczek
Skład­ni­ki
Cias­to
Krem
Inne
  • 24 szt. oreo (lub podob­nych ciastek, ja użyłam tych z Lid­la)
Oreo cupcake
Sposób przy­go­towa­nia
Cias­to
  1. Piekarnik nagrzać do 180 stop­ni C.
  2. Do mis­ki wlać jogurt, następ­nie za pomocą kupecz­ka po jogur­cie odmierzać kole­jne skład­ni­ki. Wszys­tkie skład­ni­ki poza mlekiem wymieszać ze sobą do pow­sta­nia jed­no­litej masy.
  3. Jeśli uznamy że masa jest za gęs­ta należy dodać mle­ka. Kon­sys­tenc­ja powin­na przy­pom­i­nać budyń po ugo­towa­niu, gęsty ale wciąż leją­cy.
  4. For­mę na muffiny wyłożyć papi­lotka­mi i na dno każdej położyć jed­no ciastko, następ­nie rozlać cias­to (do 3/4 wysokoś­ci forem­ki). Piec na środ­kowej półce przez 20 min­ut (do suchego paty­cz­ka).
  5. Babecz­ki wyjąć z piekarni­ka i schłodz­ić.
Krem
  1. Śmi­etanę ubić, pod koniec doda­jąc cuki­er. Do ubitej śmi­etany dodać maskar­pone i pastę wanil­iową, wymieszać mik­serem do połączenia się skład­ników.
  2. Krem schłodz­ić przez około godz­inę przed udeko­rowaniem babeczek. Po wyję­ciu kre­mu z lodów­ki babecz­ki deko­rować np. przy zas­tosowa­niu rękawa cukier­niczego. Przed podaniem udeko­rować oreo.

Pin It on Pinterest