Czy pącz­ki piec­zone moż­na nazwać prawdzi­wy­mi? Moim zdaniem sami musi­cie odpowiedzieć sobie na to pytanie. Dla mnie pącz­ki piec­zone to ide­alne połącze­nie pącz­ka i delikat­nej drożdżów­ki. Prawdę powiedzi­awszy wolę je od trady­cyjnych pączków. Pon­ad­to nie kojarzą mi się jedynie z tłustym czwartkiem. W okre­sie kar­nawału piekę pącz­ki z różą, moż­na powiedzieć że nada­je im trady­cyjnego charak­teru. Latem uwiel­bi­am piec­zone pącz­ki ze świeży­mi mali­na­mi lub jago­da­mi.

Piec­zone pącz­ki z jago­da­mi są super alter­naty­wą dla jagodzianek. Moim zdaniem są delikat­niejsze i bardziej puszyste. Ja uwiel­bi­am.

 

 

Wydruk przepisu
Pącz­ki piec­zone
Pączki pieczone
Danie Desery
Kuch­nia Pol­s­ka
Czas przy­go­towa­nia 60 min­ut
Czas gotowa­nia 15 min­ut
Czas oczeki­wa­nia 1,5 godziny
Por­c­je
sztuk
Skład­ni­ki
Pącz­ki
Danie Desery
Kuch­nia Pol­s­ka
Czas przy­go­towa­nia 60 min­ut
Czas gotowa­nia 15 min­ut
Czas oczeki­wa­nia 1,5 godziny
Por­c­je
sztuk
Skład­ni­ki
Pącz­ki
Pączki pieczone
Sposób przy­go­towa­nia
Pącz­ki
 1. Z drożdży zro­bić rozczyn — wymieszać ciepłe mleko, pokrus­zone drożdże, 1 łyżeczkę cukru i 1 łyżkę mąki, odstaw­ić do wyrośnię­cia na 10 min­ut pod przykryciem.
 2. Do dużej mis­ki prze­si­ać mąkę, dodać cuki­er, sól i wymieszać. Następ­nie wlać rozczyn drożdży i wymieszać łyżką (najlepiej drew­ni­aną).
 3. Miesza­jąc skład­ni­ki drew­ni­aną łyżką dodawać stop­niowo jaj­ka po czym wyra­bi­ać ręką przez około 10 min­ut lub przez 7 min­ut za pomocą haka mik­sera (na 4 poziomie). Cias­to powin­no zro­bić się gład­kie.
 4. Następ­nie do cias­ta dodawać po kawału miękkiego masła, cały czas wyra­bi­a­jąc ręka­mi lub mik­su­jąc hakiem. Na koniec mamy otrzy­mać elasty­czne i błyszczące cias­to, które będzie odkle­jało się z ręki i boków mis­ki.
 5. Cias­to przykryć ściereczką i odstaw­ić na około1 godz­inę do wyrośnię­cia (cias­to powin­no znacznie pow­ięk­szyć swo­ją obję­tość).
 6. Wyrośnięte cias­to uderzyć pięś­cią i szy­bko zag­nieść ręką. Złączyć cias­to w jed­ną kulę, wyłożyć na blat podsy­pa­ny mąką, przewró­cić na drugą stronę i obtoczyć w mące. Dłoń­mi rozpłaszczyć cias­to na placek o gruboś­ci około 1 cm (ma nam wyjść około 20 pączków), w razie potrze­by oprószyć blat i cias­to mąką aby cias­to się nie kleiło.
 7. Szk­lanką lub obręczą wyciąć kół­ka (jak do pierogów). Rozpłaszczyć nieco w dłoni i na środek położyć pełną łyżeczkę mar­mo­la­dy (lub owoców np jagód, malin, truskawek). Złożyć kółko na pół, zlepić brze­gi jak w piero­gach a następ­nie zebrać łącze­nie w jed­nym miejs­cu (lub zebrać jak sakiewkę i delikat­nie pod­winąć złącze­nie). Ule­pi­oną w ten sposób kulkę włożyć łącze­niem do dołu do papi­lot­ki i układać na blasze (zachowu­jąc odstępy)
  Pączki pieczone
 8. Pącz­ki odstaw­ić na 1/2 godziny do podrośnię­cia (cias­to mniej więcej dwukrot­nie zwięk­szy obję­tość).
  Pączki pieczone
 9. Piekarnik nagrzać do 180 stop­ni C (góra i dół bez ter­moo­biegu). Wierzch pączków pos­marować roztrzepa­nym jajkiem (najlepiej ogrzanym w temp. poko­jowej) i wstaw­ić razem z blaszką do nagrzanego piekarni­ka do środ­kowej częś­ci. Piec przez 13–15 min­ut.
 10. Pącz­ki od razu po upiecze­niu wyjąć z piekarni­ka i ostudz­ić. Ciepłe pącz­ki pos­marować lukrem.
  Pączki pieczone
Luki­er
 1. Do mis­ki wsy­pać cuki­er. Ucier­ać stop­niowo doda­jąc sok pomarańc­zowy do momen­tu uzyska­nia lukru odpowied­niej gęs­toś­ci.
 2. Jeszcze ciepłe pącz­ki pos­marować lukrem i posy­pać skórką pomarańc­zową.

Pin It on Pinterest