Amerykańskie plac­ki Pan­cakes. Kocham i uwiel­bi­am. To trady­cyjne week­endowe śni­adanie w moim domu. Najlep­sze na maślance z syropem klonowym. Kto nie lubi syropu zmieni zdanie gdy połączy go z tymi plack­a­mi. Ja zmieniłam.

 

Wydruk przepisu
Pan­cakes
Przepyszne pan­cakes — ide­alne na sobot­nie śni­adanie z rodz­iną. Najlepiej smaku­ją z syropem klonowym, serkiem mas­car­pone, owoca­mi i kon­fi­tu­ra­mi.
Czas przy­go­towa­nia 10 min­ut
Czas gotowa­nia 20 min­ut
Por­c­je
oso­by
Skład­ni­ki
Czas przy­go­towa­nia 10 min­ut
Czas gotowa­nia 20 min­ut
Por­c­je
oso­by
Skład­ni­ki
Sposób przy­go­towa­nia
  1. Wszys­tkie skład­ni­ki miesza­my na jed­no­litą masę (moż­na mik­serem, ale spoko­jnie wystar­czy do tego trzepacz­ka do jajek i wcale nie tak dużo sił włas­nych ). Odstaw­iamy na chwilę (5 – 10 min­ut). W tym cza­sie roz­grze­wamy patel­nię (ja roz­grze­wam 3 i na każdej robię po jed­nym więk­szym ale moż­na spoko­jnie na dużej patel­ni zmieś­cić po 3 mniejsze, kto co lubi). Kiedy patel­nia jest już roz­grzana wle­wamy cias­to (tutaj ilość cias­ta na wyczu­cie, jeśli wle­je­my mniej pan­cake będzie mniejszy, ale na pewno nie za cien­ki). Smażymy do momen­tu jak na wierzch­niej warst­wie zauważymy bąble, wtedy przewracamy na drugą stronę i smażymy około min­u­ty.
  2. Pan­cakes smażymy powoli więc nie najwyższej mocy kuchen­ki bo w innym wypad­ku się przy­pali się, a w środ­ku będzie surowy.
Pozostałe infor­ma­c­je

Zami­ast maślan­ki moż­na dodać mle­ka, ale wtedy plac­ki nie będą już tak puszyste. Moż­na również użyć jogur­tu wtedy smak jest bardziej serowy . Pro­ponu­ję też nie rezyg­nować z sody. Bez niej pnacakes są lekko gumowate. Na pewno trze­ba popróbować różne metody i wybrać swo­je ulu­bione.

Do poda­nia pole­cam oczy­wiś­cie syrop klonowy, ale świet­nie sprawdza się dodatek mas­car­pone, owoców (z pusz­ki jak i w sezonie świeżych) oraz wszelkiego rodza­ju dże­my, powidła oraz kon­fi­tu­ry i oczy­wiś­cie miód . Moż­na też posy­pać cukrem pudrem.

Pin It on Pinterest