Pani Walewska

Chce­cie zro­bić wraże­nie na goś­ci­ach? Pani Walews­ka to ide­al­ny sposób by zach­wycić każdego. Cias­to słod­kie ale równoważy je kwaskowy dżem porzeczkowy. Dodatkowo orzechy włoskie (lub migdały) doda­ją temu cias­tu charak­teru.

Cias­to się sprawdza w każde świę­ta, ide­al­ny na przyję­cia również na Syl­wes­tra.

Nie należy się prz­er­ażać dłu­goś­cią opisu przy­go­towa­nia cias­ta. Oso­biś­cie pro­ponu­ję przy­go­towanie rozpocząć od zro­bi­enia masy budyniowej na krem wanil­iowy (najdłużej się studzi).  Po raz pier­wszy cias­to robi się trochę dłużej, ale jak ktoś je pokocha w jedze­niu to wprawi się w jego robi­e­niu. Serio serio :).

 

Wydruk przepisu
Pani Walews­ka
Pani Walewska
Danie Desery
Kuch­nia Pol­s­ka
Czas przy­go­towa­nia 30 min­ut
Czas gotowa­nia 30 min­ut
Czas oczeki­wa­nia 8 godzin
Por­c­je
por­cji
Skład­ni­ki
Kruche cias­to
Krem wanil­iowy
Beza
Danie Desery
Kuch­nia Pol­s­ka
Czas przy­go­towa­nia 30 min­ut
Czas gotowa­nia 30 min­ut
Czas oczeki­wa­nia 8 godzin
Por­c­je
por­cji
Skład­ni­ki
Kruche cias­to
Krem wanil­iowy
Beza
Pani Walewska
Sposób przy­go­towa­nia
Kruche cias­to
 1. Piekarnik roz­grzać do 175 stop­ni (ter­moo­bieg). W przy­pad­ku braku ter­moo­biegu plas­ki pieczemy poje­dync­zo.
 2. Mąkę prze­si­ać na stol­nicę razem z proszkiem do pieczenia. Dodać cuki­er pud­er oraz masło. Posiekać nożem na małe kawałecz­ki, dokład­nie wymieszać wszys­tkie skład­ni­ki, zro­bić wgłę­bi­e­nie i dodać żółtka.Zagnieść cias­to. Skład­ni­ki na cias­to moż­na też wrzu­cić do malak­sera i w nim wyro­bić na jed­no­litą masę.
 3. Gotowe cias­to podzielić je na 2 częś­ci, które należy rozwałkować na pros­tokątne plac­ki o wymi­arach około 23 x 36 cm (np. wymi­ary posi­adanych blach do pieczenia). Plac­ki najlepiej rozwałkować na papierze do pieczenia.
 4. Cias­to wraz z papierem włożyć do dwóch fore­mek lub ułożyć na blachach do pieczenia.
 5. Plac­ki pos­marować dże­mem (po 3 łyż­ki dże­mu na placek)i piec w piekarniku przez około 15 min­ut w tem­per­aturze 175 stop­ni.
Beza
 1. Biał­ka (4 szt.) ubić na szty­wno. Stop­niowo (najlepiej łyż­ka po łyżce), wciąż ubi­ja­jąc dosypy­wać cuki­er pud­er a na końcu mąkę ziem­ni­aczaną.
 2. Ubite biał­ka rozprowadz­ić na upiec­zonych plack­ach i posy­pać posiekany­mi orzecha­mi.
 3. Piec plac­ki przez około 5 min­ut w tem­per­aturze 175 stop­ni następ­nie zmniejszyć tem­per­aturę do 150 i piec jeszcze 10 min­ut.
 4. Plac­ki najlepiej piec jed­nocześnie na funkcji ter­moo­biegu. Jeśli nie ma takiej możli­woś­ci najlepiej podzielić przy­go­towanie bezy i jej piecze­nie na dwa etapy. Z połowy skład­ników zro­bić bezę na pier­wszy placek, z drugiej połowy na dru­gi (w trak­cie pieczenia poprzed­niego kruchego cias­ta).
 5. Upiec­zone plac­ki ostudz­ić.
Krem wanil­iowy
 1. Odlać 1/2 szk­lan­ki mle­ka i wymieszać z kole­jny­mi skład­nika­mi masy budyniowej: mąką pszen­ną, mąką ziem­ni­aczaną, pastą wanil­iową oraz żółtka­mi.
 2. Pozostałe mleko zago­tować, następ­nie dolać masę mleczno — jajeczną. Wymieszać i jeszcze raz zago­tować, odstaw­ić z ognia, ostudz­ić.
 3. Miękkie masło zmik­sować i dodawać po 1 łyżce ostudzoną masę budyniową. Miksować/mieszać aż pow­stanie gład­ka jed­no­li­ta masa.
 4. Cały krem wyłożyć na 1 placku (na warst­wie bezy) i przykryć drugim. Cias­to schłodz­ić w lodów­ce przez kil­ka godzin a nawet całą noc. Najlepiej smaku­je na dru­gi dzień.

Pin It on Pinterest