Deser Pavlova

Beza czyli pos­tra­ch wielu. I niepotrzeb­nie. To deser który jest sto­sunkowo prosty w przy­go­towa­niu. Jeśli zachowa się pewne zasady to sukces murowany. Bezę  moż­na upiec dzień wcześniej, pole­cam dodawanie kre­mu tuż przed podaniem. Deser Pavlo­va wtedy pozosta­je chrupią­cy.

Wydruk przepisu
Pavlo­va z kre­mem mas­car­pone
Deser Pavlova
Danie Desery
Kuch­nia Pol­s­ka
Czas przy­go­towa­nia 20 min­ut
Czas gotowa­nia 90 min­ut
Por­c­je
osób
Skład­ni­ki
Danie Desery
Kuch­nia Pol­s­ka
Czas przy­go­towa­nia 20 min­ut
Czas gotowa­nia 90 min­ut
Por­c­je
osób
Skład­ni­ki
Deser Pavlova
Sposób przy­go­towa­nia
Beza
  1. Piekarnik nagrze­wamy do 180 stop­ni. Blaszkę należy wyłożyć papierem do pieczenia lub matą teflonową. Na papierze rysu­je­my okrąg, nieduży, dwadzieś­cia kil­ka cm śred­ni­cy.
  2. Biał­ka ubi­jamy na szty­wno (na wyso­kich obro­tach mik­sera). Pod koniec ubi­ja­nia dodawać po łyżce cukru, stop­niowo i powoli, ubi­ja­jąc przez cały czas (nie należy zmniejszać iloś­ci cukru jeśli nie zmieni­amy iloś­ci białek). Na sam koniec doda­je­my łyżeczkę skro­bi i łyżeczkę octu. Delikat­nie mik­su­je­my (na śred­nich obro­tach).
  3. Masę białkową wykładamy na wcześniej przy­go­towaną blachę i for­mu­je­my wyrównu­jąc boki bezy łyżką lub szpatułką ku górze. Wstaw­iamy do nagrzanego do 180ºC piekarni­ka i po 5 min­u­tach przykrę­camy tem­per­aturę do 150ºC. Pieczemy 90 min­ut.
  4. Upiec­zoną bezę studz­imy w otwartym piekarniku. Po wys­tudze­niu wykładamy na talerz lub paterę.
Krem
  1. Śmi­etanę ubi­jamy z cukrem pudrem. Pod koniec zmniejsza­my obroty mik­sera i doda­je­my powoli mas­car­pone. Tak przy­go­towany krem wykładamy tuż przed podaniem i deko­ru­je­my owoca­mi (najlepiej świeży­mi).

Pin It on Pinterest