Wydruk przepisu
Pier­si z kur­cza­ka w sosie brzoskwin­iowym
Pierś z kurczaka w sosie brzoskwinowym
Kuch­nia Pol­s­ka
Czas przy­go­towa­nia 10 min­ut
Czas gotowa­nia 30 min­ut
Por­c­je
por­c­je
Skład­ni­ki
Kur­czak
Sos brzoskwio­n­iowy
Kuch­nia Pol­s­ka
Czas przy­go­towa­nia 10 min­ut
Czas gotowa­nia 30 min­ut
Por­c­je
por­c­je
Skład­ni­ki
Kur­czak
Sos brzoskwio­n­iowy
Pierś z kurczaka w sosie brzoskwinowym
Sposób przy­go­towa­nia
Kur­czak
  1. Mię­so czyścimy z błonek oraz tłuszczu i kroimy na kawał­ki (ok. 3 x 3 cm). Kur­cza­ka przypraw­iamy, doda­je­my oli­wę z oli­wek oraz sos sojowy, dokład­nie miesza­my i odstaw­iamy na około 15 min­ut.
  2. W między cza­sie wstaw­iamy wodę do ugo­towa­nia ryżu (pamię­tamy o tym by ją posolić).
  3. Mię­so z kur­cza­ka robimy na dwa sposo­by. Może­my ugo­tować je na parze lub usmażyć na patel­ni. Pro­ces gotowa­nia na parze trwa około 20 min­ut. Smażymy około 15 min­ut (na patel­nię należy dodać dodatkowo łyżkę oli­wy). Ja pole­cam gotowanie. Kur­czak jest bardziej soczysty a samo danie dużo zdrowsze.
  4. W trak­cie przyrządza­nia kur­cza­ka gotu­je­my ryż i przyrządza­my sos brzoskwin­iowy.
Sos brzoswin­iowy
  1. Brzoskwinie należy zblendować na pure. W gar­nku roz­puszcza­my masło, doda­je­my brzoskwinie oraz musz­tardę i gotu­je­my około 5 min­ut na śred­nim ogniu cią­gle miesza­jąc.
  2. Na talerz wykładamy por­cję ryżu, układamy na niej kur­cza­ka i pole­wamy sosem.
Pozostałe infor­ma­c­je

Dłu­gość gotowa­nia oraz smaże­nia mięsa zależy od wielkoś­ci kawałków. Jeśli kawał­ki są więk­sze niż w przepisie wydłuży się czas obrób­ki ter­micznej pier­si z kur­cza­ka.

Pin It on Pinterest