Piz­za … o tym daniu mogłabym pisać wier­sze, piosen­ki, frasz­ki, powieś­ci, now­ele itp., itd. Ja po poros­tu kocham piz­zę. To jedy­na potrawa, której nie odmaw­iam. Uwiel­bi­am i tę na puszystym i tę na cienkim, tę na mące pszen­nej jak i na razowej, żyt­nej czy gra­ham. Przez lata szukałam i mody­fikowałam różne przepisy i poniższy stanowi dla mnie bazę. To cias­to ide­al­nie sprawdza się przy pizzy cienkiej jak i grubej. Pole­cam na wspólne piz­zowanie z przy­jaciół­mi ;-).

 

Wydruk przepisu
Piz­za — przepis pod­sta­wowy
Ciasto na pizzę.
Czas przy­go­towa­nia 20 min­ut
Czas gotowa­nia 10 min­ut
Czas oczeki­wa­nia 15 min­ut
Por­c­je
pizz
Skład­ni­ki
Czas przy­go­towa­nia 20 min­ut
Czas gotowa­nia 10 min­ut
Czas oczeki­wa­nia 15 min­ut
Por­c­je
pizz
Skład­ni­ki
Ciasto na pizzę.
Sposób przy­go­towa­nia
  1. Drożdże miesza­my z osłod­zoną cukrem let­nią wodą i odstaw­iamy na 5 min­ut.
  2. Rozczyn wle­wamy do zagłę­bi­enia w mące i miesza­my, doda­je­my sól. Cias­to wyra­bi­amy przez ok 10 min­ut. Po wyro­bi­e­niu cias­to obsy­pu­je­my maka i zostaw­iamy do wyrośnię­cia na ok 15 min­ut.
  3. Cias­to wałku­je­my na cienkie (wychodzi około 6) lub grub­sze blaty (wychodzi około 4).
  4. Na cias­to nakładamy dowolne skład­ni­ki. Roz­grze­wamy piekarnik do maksy­mal­nej tem­per­atu­ry i pieczemy przez około 10 min­ut.

Pin It on Pinterest