Placki z jabłkiem

Przepis pow­stał z potrze­by chwili. Plac­ki z jabłkiem na mące pełnoziar­nistej, zwane również racucha­mi, są dobrym pomysłem na śni­adanie, drugie śni­adanie do pracy/szkoły lub podwieczorek/deser w tygod­niu. Ide­al­na opc­ja dla wszys­t­kich zab­ie­ganych, lubią­cych domowe jedze­nie. Robi się je szy­bko i łat­wo.

Wydruk przepisu
Plac­ki z jabłkiem
Kuch­nia Pol­s­ka
Czas przy­go­towa­nia 10 min­ut
Czas gotowa­nia 20 min­ut
Por­c­je
oso­by
Skład­ni­ki
Kuch­nia Pol­s­ka
Czas przy­go­towa­nia 10 min­ut
Czas gotowa­nia 20 min­ut
Por­c­je
oso­by
Skład­ni­ki
Sposób przy­go­towa­nia
  1. Jabłko obier­amy i kroimy na ćwiart­ki, a te na połów­ki. Następ­nie kroimy na plas­ter­ki o gruboś­ci około 3–4 mm.
  2. Do mis­ki wsy­pu­je­my wszys­tkie suche skład­ni­ki, miesza­my. Następ­nie doda­je­my resztę skład­ników i miesza­my na jed­no­litą masę. Na sam koniec doda­je­my pokro­jone jabł­ka. Odstaw­iamy na 5–10 min­ut. W tym cza­sie roz­grze­wamy patel­nię.
  3. Plac­ki smażymy na patel­ni bez dodatku tłuszczu (olej dodal­iśmy do cias­ta). Smażymy na śred­nim ogniu, powoli by się nie przy­pal­iły i nie były surowe w środ­ku).
  4. Poda­je­my z cukrem pudrem lub dże­mem.

Pin It on Pinterest