Risot­to to danie, w którym wyjątkowo chęt­nie jako miary uży­wam nie gramów, nie milil­itrów a szk­lanek. W tym konkret­nym przepisie, a raczej daniu nie ma znaczenia jakiej pojem­noś­ci jest szk­lan­ka, czy jest to 240 ml czy 300. Tutaj liczy się zasa­da, że jed­na szk­lan­ka ryżu (koniecznie ryżu na risot­to) wyp­i­je 3 szk­lan­ki bulionu. Do risot­to najlepiej dodać do 1/3 szk­lankę wina (dla tych co upi­ja­ją ziaren­ka ryżu co ja pole­cam, bo potrawa nabiera charak­teru).

Wydruk przepisu
Risot­to z chori­zo
Risotto z chorizo
Czas przy­go­towa­nia 10 min­ut
Czas gotowa­nia 30 min­ut
Por­c­je
oso­by
Skład­ni­ki
Czas przy­go­towa­nia 10 min­ut
Czas gotowa­nia 30 min­ut
Por­c­je
oso­by
Skład­ni­ki
Risotto z chorizo
Sposób przy­go­towa­nia
  1. Potrawę zaczy­namy od przy­go­towa­nia bulionu. Jeśli nie mamy cza­su ugo­tować sami bulionu dro­biowego korzys­tamy z takiego z kost­ki rosołowej. Do bulionu doda­je­my sus­zone grzy­by, gotu­je­my (około 5 min­ut) i trzy­mamy cały czas na małym ogniu aby pod­czas robi­enia risot­to bulion był cały czas gorą­cy,
  2. Dużą patel­nię (wysoką) z grubym dnem roz­grze­wamy i roz­puszcza­my na niej połowę masła i oli­wę z oli­wek. Doda­je­my pokro­jone na cienkie plas­try chori­zo i smażymy około 3 min­ut na śred­nim ogniu. Chori­zo zabar­wi tłuszcz na czer­wono dzię­ki zawartej w sobie papryce. Wyj­mu­je­my chori­zo na talerzyk
  3. Na patel­nię wrzu­camy posiekaną cebulkę i smażymy do zeszk­le­nia. Następ­nie wsy­pu­je­my ryż i dokład­nie miesza­my aby każde ziarenko ryżu było obtoc­zone w maśle z oli­wą.
  4. Wle­wamy na patel­nię wino, miesza­my aż do wyparowa­nia płynu. Kiedy wino odparu­je dole­wamy do ryżu sys­tem­aty­cznie po miarce bulionu (ja wle­wam małą chochelką) i delikat­nie miesza­jąc czekamy aż ryż wchłonie rosołek. Czyn­ność pow­tarza­my do całkowitego wyko­rzys­ta­nia bulionu. Pod koniec wle­wa­nia bulionu wrzu­camy pods­mażone chori­zo i pokro­jone sus­zone pomi­do­ry.
  5. Kiedy cały bulion zostanie wlany do risot­to, zawartość patel­ni miesza­my jeszcze przez min­utkę i odstaw­iamy na chwilę (nie dłużej niż 2 — 3 min­u­ty) aby potrawa odpoczęła i do koń­ca wchłonęła bulion. W tym cza­sie doda­je­my drugą połowę masła, miesza­my. Na koniec doda­je­my tar­ty parmezan oraz przyprawy. Miesza­my i wykładamy na talerze.
Pozostałe infor­ma­c­je

Do risot­to poda­je­my wino, najlepiej to którego użyliśmy pod­czas gotowa­nia. Risot­to może stanow­ić danie samo w sobie, być pier­wszym daniem lub dodatkiem do dania głównego.

Pin It on Pinterest