Jeśli mam być szcz­era, to moje ulu­bione cup­cake:) Pomarańc­zowe cias­to plus wanil­iowy krem i jeszcze styl­iza­c­ja na renifera spraw­ia, że od razu czu­je się świąteczny kli­mat. Te babecz­ki to u mnie mikoła­jkowa trady­c­ja. Co roku zanoszę je do pra­cy by w kole­gach i koleżankach obudz­ić mag­ię świąt i trochę dziec­ka.

Pole­cam bo wyko­nanie jest dziecin­nie proste, a efekt wywołu­je szcz­ery uśmiech nie mówiąc już o naprawdę cud­ownym smaku.

 

Wydruk przepisu
Rudolf czer­wononosy — świąteczne cup­cake
świąteczny cupcake
Danie Desery
Kuch­nia Amerykańs­ka
Czas przy­go­towa­nia 30 min­ut
Czas gotowa­nia 40 min­ut
Czas oczeki­wa­nia 3 godziny
Por­c­je
babeczek
Skład­ni­ki
Cias­to
Krem
Deko­rac­ja
Danie Desery
Kuch­nia Amerykańs­ka
Czas przy­go­towa­nia 30 min­ut
Czas gotowa­nia 40 min­ut
Czas oczeki­wa­nia 3 godziny
Por­c­je
babeczek
Skład­ni­ki
Cias­to
Krem
Deko­rac­ja
świąteczny cupcake
Sposób przy­go­towa­nia
Cias­to
  1. Piekarnik roz­grze­wamy do 180 stop­ni. Suche skład­niki (bez skór­ki pomarańc­zowej) miesza­my ze sobą w misce.
  2. Do suchych pro­duk­tów doda­jemy maślankę, tłuszcz, jaj­ka, startą skórkę pomarańczy, wyciśnię­ty sok z pomarańczy oraz ekstrakt wanil­iowy. Miesza­my łyżką lub trzepaczką (może być mik­serem ale na wol­nych obro­tach). Cała tajem­nica tkwi w tym aby nie napowi­etrzyć za bard­zo cias­ta. Kiedy cias­to jest za rzad­kie (jak cias­to naleśnikowe) doda­jemy mąki. Kiedy cias­to jest za gęste (przy­pom­ina pure ziem­ni­aczane) doda­jemy odrobinę mle­ka lub maślan­ki.
  3. Cias­to nakładamy do 3/4 wysokoś­ci forem­ki. Pieczemy 20 min­ut do suchego paty­czka.
Krem
  1. Ubi­jamy na szty­wno śmi­etanę doda­jąc powoli cuki­er. Zmniejsza­my obroty i doda­je­my powoli mas­car­pone, a na koniec pastę wanil­iową. Krem najlepiej odstaw­ić na godz­inę lub dwie do lodów­ki.
  2. Wys­tudzone babecz­ki deko­ru­je­my kre­mem. Pre­cle przeci­namy na pół i robimy z nich rogi. Oczy robimy z draży (brą­zowe krop­ki robimy za pomocą paty­cz­ka, który macza­my w roz­puszc­zonej czeko­ladzie). Czer­wone nos­ki robimy z M&Ms lub wiśni.
Pozostałe infor­ma­c­je

Nos­ki najlepiej ułożyć tuż przed podaniem, bo zarówno bar­wnik z M&Ms, jak i kandy­zowana wiś­nia, zabar­wia krem na czer­wono. Jeśli jed­nak krem się zabar­wi, ja zawsze tłu­maczę, że renifery mają katarek 🙂

Pin It on Pinterest