Ryba po grecku jak już wielu wiado­mo z Grecją ma niewiele wspól­nego. Za to potrawę chy­ba moż­na uznać za trady­cyjnie pol­ską. W ory­gi­nale ryba powin­na być smażona. Ja jed­nak tę potrawę wolę w wer­sji odchud­zonej. Szczegól­nie na świę­ta Bożego Nar­o­dzenia gdzie trady­cyjne potrawy ocieka­ją ole­jem i wytarzane są w majonezie 🙂

 

Wydruk przepisu
Ryba po grecku w wer­sji light
Ryba po grecku
Czas przy­go­towa­nia 15 min­ut
Czas gotowa­nia 25 min­ut
Por­c­je
por­cji
Skład­ni­ki
Czas przy­go­towa­nia 15 min­ut
Czas gotowa­nia 25 min­ut
Por­c­je
por­cji
Skład­ni­ki
Ryba po grecku
Sposób przy­go­towa­nia
  1. Rybę delikat­nie posolić i skropić cytryną. Ugo­tować parze (około 20 min­ut dla więk­szoś­ci parowarów, uważać aby nie prze­suszyć ryby).
  2. Warzy­wa zetrzeć na tarce z gruby­mi oczka­mi, wsy­pać do gar­nka, dodać przyprawy, olej, wodę oraz przeci­er pomi­dorowy i gotować na małym ogniu przez około 20 min­ut.
  3. Sos i rybę moż­na gotować jed­nocześnie. Po ugo­towa­niu ułożyć file­ty ryb­ne na talerzu, następ­nie ułożyć sos warzy­wny. Moż­na podawać na gorą­co jak i na zim­no.

Pin It on Pinterest