Niby lato za nami, a jed­nak są sposo­by by je przy­wołać. To właśnie sernik jagodowy. Cud­owny kolor i smak tego cias­ta przeniosą was w cza­sie do upal­nych dni :).

Sernik jagodowy nie jest skom­p­likowanym wyp­iekiem, a jed­nak robi wraże­nie.

Serni­ki tego typu robi się na ciasteczkach i najlep­sze są do tego ciastecz­ka pełnoziar­niste diges­tive. Nieste­ty bard­zo trud­no je ter­az dostać. Znalazłam jed­nak god­nego ich następcę są to ciast­ka pełnoziar­niste Krakusa. Naprawdę ide­al­nie się sprawdza­ją do serników.

 

 

Wydruk przepisu
Sernik jagodowy
Sernik jagodowy
Danie Desery
Kuch­nia Amerykańs­ka
Czas przy­go­towa­nia 20 min
Czas gotowa­nia 90 min­ut
Czas oczeki­wa­nia 12 godzin
Por­c­je
por­cji
Skład­ni­ki
Spód
Masa serowa
Pole­wa
Danie Desery
Kuch­nia Amerykańs­ka
Czas przy­go­towa­nia 20 min
Czas gotowa­nia 90 min­ut
Czas oczeki­wa­nia 12 godzin
Por­c­je
por­cji
Skład­ni­ki
Spód
Masa serowa
Pole­wa
Sernik jagodowy
Sposób przy­go­towa­nia
Spód
 1. Włączyć piekarnik na 150 stop­ni.
 2. Ciast­ka i masło wrzu­cić do malak­sera i zmik­sować do otrzy­ma­nia masy o mokrego piasku.
 3. Tor­town­icę o śred­ni­cy 23 — 24 cm wyłożyć papierem do pieczenia (samo dno). Na papi­er wysy­pać masę ciasteczkową. Wyrów­nać, dokład­nie wklepać w dno formy i wstaw­ić do lodów­ki na czas przy­go­towywa­nia masy serowej.
Masa serowa
 1. Jagody zblendować i przetrzeć przez sito. Jeśli uży­wamy jagód mrożonych należy je chwilę wcześniej wyjąć z zam­rażal­ni­ka by “odta­jały” przed blendowaniem.
 2. Wszys­tkie skład­ni­ki na masę serową powin­ny być w tem­per­aturze poko­jowej.
 3. W misie mik­sera umieś­cić wszys­tkie skład­ni­ki. Zmik­sować jedynie do połączenia. Zbyt długie mik­sowanie spowodu­je że sernik urośnie i opad­nie i będzie nierówny.
 4. Masę serową wylać na schłod­zony spód, wyrów­nać.
 5. Sernik wstaw­ić do nagrzanego piekarni­ka i piec przez około 60 — 75 min­ut. Gotowy sernik powinien być ścię­ty i sprężysty na wierzchu.
Pole­wa
 1. Wszys­tkie skład­ni­ki na polewę dokład­nie wymieszać.
 2. Sernik wyjąć z piekarni­ka, delikat­nie wyłożyć śmi­etankową polewę wyrów­nać i piec jeszcze 15 min­ut.
 3. Cias­to wys­tudz­ić w lekko uchy­lonym piekarniku, a następ­nie schłodz­ić w lodów­ce (najlepiej przez około 12 godzin).

Pin It on Pinterest