Sernik nowojorski

Sernik nowojorski

 

Sernik to cias­to, które w Polsce bije reko­rdy pop­u­larnoś­ci. W moim domu zawsze na świę­ta jest sernik. Ja uwiel­bi­am serni­ki lekko wilgo­tne, miękkie i puszyste. Nie przepadam za tymi zbity­mi (trady­cyjny­mi).

Moja propozy­c­ja na świę­ta to sernik nowo­jors­ki, ale z delikat­ną korzen­ną nutą wyczuwal­ną w kruchym spodzie z ciastek pełnoziar­nistych oraz pomarańczą wyczuwal­ną w masie serowej i polewą wzbo­ga­coną o kandy­zowaną skórkę pomarańc­zową. Ten przepis szczegól­nie pole­cam jeśli ktoś lubi cias­ta szy­bkie i nieskom­p­likowane.

Należy jedynie pamię­tać, że sernik należy zro­bić dzień przed podaniem. Piecze się go godz­inę więc w między­cza­sie moż­na odpocząć lub zająć się przy­go­towaniem innych świątecznych potraw.

 

Wydruk przepisu
Sernik nowo­jors­ki na Boże Nar­o­dze­nie
Sernik nowojorski
Danie Desery
Kuch­nia Amerykańs­ka
Czas przy­go­towa­nia 15 min­ut
Czas gotowa­nia 75 min­ut
Czas oczeki­wa­nia 8 godzin
Por­c­je
por­cji
Skład­ni­ki
Masa serowa
Pole­wa
Danie Desery
Kuch­nia Amerykańs­ka
Czas przy­go­towa­nia 15 min­ut
Czas gotowa­nia 75 min­ut
Czas oczeki­wa­nia 8 godzin
Por­c­je
por­cji
Skład­ni­ki
Masa serowa
Pole­wa
Sernik nowojorski
Sposób przy­go­towa­nia
Spód
  1. Roz­grzać piekarnik do 180 stop­ni. Spód tor­town­i­cy (ok 24 cm) wyłożyć papierem do pieczenia)
  2. Pokrus­zone herbat­ni­ki wymieszać z masłem i przyprawą piernikową. Przełożyć do tor­town­i­cy, wyrów­nać. Wstaw­ić do lodów­ki na czas przy­go­towa­nia masy serowej.
Masa serowa
  1. Utrzeć mik­serem wszys­tkie skład­ni­ki (nie za dłu­go by zbyt­nio nie napowi­etrzyć serni­ka).
  2. Prze­lać masę do tor­town­i­cy, Piec 50 — 60 min­ut (do cza­su aż ser zacznie się robić lekko złotawy). Po upiecze­niu sernik wyjąć z piekarni­ka (nie wyłącza­jąc go) i lekko ostudz­ić.
Pole­wa
  1. Śmi­etanę należy wymieszać z wanil­ią i cukrem (łyżką by śmi­etana nie zro­biła się za rzad­ka).
  2. Masę śmi­etanową prze­lać na lekko ostudzony sernik i piec 15 min­ut. Sernik wyjąć z piekarni­ka ostudz­ić i wstaw­ić do lodów­ki na min­i­mum 8 godzin.
  3. Przed wstaw­ie­niem do lodów­ki sernik posy­pać kandy­zowaną skórką pomarańc­zową.

Pin It on Pinterest