Sernik nutella

5 lutego to świa­towy dzień Nutel­li. Ten krem orze­chowo — czeko­lad­owy zna chy­ba każdy. Pochodzi on z Włoch i jest znakomi­tym połącze­niem ziaren kakaow­ca z orzecha­mi laskowy­mi. Poza tym, że Nutel­la cud­own­ie smaku­je na kanap­kach lub wyjadana łyżeczka­mi ze słoi­ka, jest też ide­al­nym dodatkiem do ciast i kremów. Tak sobie usi­adłam i pomyślałam czemu by nie dodać Nutel­li do serni­ka. I tym oto sposobem w mojej głowie pow­stał plan, który dziel­nie zre­al­i­zowałam, a ter­az obser­wu­je uśmiechy zna­jomych, którzy mogli go skosz­tować.

Sernik nutel­la nie jest trud­ny w wyko­na­niu, należy jedynie pamię­tać by zbyt­nio nie napowi­etrzyć masy serowej. Zbyt dużo pęcherzyków powi­etrza spowodu­je, że w trak­cie pieczenia cias­to urośnie i popę­ka. Trud­niej będzie nałożyć masę śmi­etanową.

 

Wydruk przepisu
Sernik nutel­la
Sernik nutella
Danie Desery
Kuch­nia Pol­s­ka
Por­c­je
por­cji
Skład­ni­ki
Spód
Masa serowa
Pole­wa
Danie Desery
Kuch­nia Pol­s­ka
Por­c­je
por­cji
Skład­ni­ki
Spód
Masa serowa
Pole­wa
Sernik nutella
Sposób przy­go­towa­nia
Spód
  1. Roz­grzać piekarnik do 180 stop­ni. Spód tor­town­icy (ok 24 cm) wyłożyć papierem do pieczenia).
  2. Pokrus­zone herbat­niki wymieszać z masłem i kakao. Przełożyć do tor­town­icy, wyrów­nać. Wstaw­ić do lodów­ki na czas przy­go­towa­nia masy serowej.
Masa serowa
  1. Utrzeć mik­serem wszys­tkie skład­niki (nie za dłu­go by zbyt­nio nie napowi­etrzyć serni­ka).
  2. Prze­lać masę do tor­town­icy, Piec 50 — 60 min­ut (do cza­su aż masa serowa zacznie się robić lekko złotawy). Po upiecze­niu sernik wyjąć z piekarni­ka (nie wyłącza­jąc go) i lekko ostudz­ić.
Pole­wa
  1. Czeko­ladę rozpuś­cić w kąpieli wod­nej.
  2. Śmi­etanę należy wymieszać z wanil­ią i cukrem (łyżką by śmi­etana nie zro­biła się za rzad­ka).
  3. Masę śmi­etanową prze­lać na lekko ostudzony sernik, zro­bić kleksy z czeko­la­dy i lekko je roz­mazać np. nożem. Sernik wstaw­ić ponown­ie do piekarni­ka i piec 15 min­ut. Sernik wyjąć z piekarni­ka ostudz­ić i wstaw­ić do lodów­ki na min­i­mum 8 godzin.

Pin It on Pinterest