Szar­lot­ka sypana
Por­c­je Czas przy­go­towa­nia
12por­cji 15min­ut
Czas gotowa­nia
60min­ut
Por­c­je Czas przy­go­towa­nia
12por­cji 15min­ut
Czas gotowa­nia
60min­ut
Skład­ni­ki
Sposób przy­go­towa­nia
  1. Piekarnik nagrzać do 180 stop­ni. Tor­town­icę (23−25 cm) wyłożyć na dnie papierem a boki wys­marować masłem.
  2. Jabł­ka obrać i zetrzeć na tarce z gruby­mi oczka­mi.
  3. Wszys­tkie skład­ni­ki suche (poza cyna­monem) wymieszać razem.
  4. Na dno tor­town­i­cy wysy­pać 1/3 mieszaniny suchych skład­ników, przełożyć połową jabłek i posy­pać 1 łyżką cyna­monu jeśli uży­wamy. Następ­nie w podob­ny sposób ułożyć kole­jną warst­wę ciasto/jabłka/cynamon. Całość posy­pać pozostałą 1/3 mieszan­iną suchych skład­ników.
  5. Na wierzch cias­ta zetrzeć masło na tarce, rozprowadza­jąc w miarę możli­woś­ci równomiernie.
  6. Wstaw­ić do piekarni­ka na godz­inę. Upiec­zone cias­to wyjąć. Moż­na podawać ciepłe.