Gofry z owocami

Ręka do góry, kto nie lubi gofrów. Ja kocham, ale wcale nie te które moż­na kupić w nad­mors­kich miejs­cowoś­ci­ach z pole­wa­mi, bitą śmi­etaną czy posyp­ka­mi. Uwiel­bi­am te domowe, z owoca­mi i cukrem pudrem (no syropem klonowym czy nutel­lą nie pog­a­rdzę).

Poniższy przepis jest chy­ba najszyb­szym i najłatwiejszym jaki znalazłam i przetestowałam. Wszys­tkie skład­ni­ki należy po pros­tu dokład­nie wymieszać trzepaczką lub mik­serem. Gofry wychodzą zawsze pyszne i chrupiące.

Czas smażenia/pieczenia gofrów zależy od naszego sprzę­tu. U mnie to około 7–8 min­ut na par­tię ale posi­adam gofrown­icę niedużej mocy. Musi­cie tutaj kierować się instrukcją obsłu­gi waszego sprzę­tu, ale też poziom wyp­ieczenia jaki prefer­u­je­cie.

Wydruk przepisu
Najszyb­sze gofry
Szybkie gofry
Kuch­nia Pol­s­ka
Czas przy­go­towa­nia 10 min­ut
Czas gotowa­nia 30 min­ut
Por­c­je
gofrów
Skład­ni­ki
Kuch­nia Pol­s­ka
Czas przy­go­towa­nia 10 min­ut
Czas gotowa­nia 30 min­ut
Por­c­je
gofrów
Skład­ni­ki
Szybkie gofry
Sposób przy­go­towa­nia
  1. Wszys­tkie skład­ni­ki dokład­nie miesza­my (mik­serem lub trzepaczką)
  2. Pieczemy na rumi­any kolor (postępu­je­my zgod­nie z instrukcją obsłu­gi do gofrown­i­cy).
  3. Poda­je­my z ulu­biony­mi dodatka­mi np: dże­ma­mi, kre­ma­mi czeko­lad­owy­mi, bitą śmi­etaną, owoca­mi czy cukrem pudrem. Pole­cam serek mas­car­pone plus owoce sezonowe i dla chęt­nych cuki­er pud­er

Pin It on Pinterest