Najszyb­sze gofry
Por­c­je Czas przy­go­towa­nia
12gofrów 10min­ut
Czas gotowa­nia
30min­ut
Por­c­je Czas przy­go­towa­nia
12gofrów 10min­ut
Czas gotowa­nia
30min­ut
Skład­ni­ki
Sposób przy­go­towa­nia
  1. Wszys­tkie skład­ni­ki dokład­nie miesza­my (mik­serem lub trzepaczką)
  2. Pieczemy na rumi­any kolor (postępu­je­my zgod­nie z instrukcją obsłu­gi do gofrown­i­cy).
  3. Poda­je­my z ulu­biony­mi dodatka­mi np: dże­ma­mi, kre­ma­mi czeko­lad­owy­mi, bitą śmi­etaną, owoca­mi czy cukrem pudrem. Pole­cam serek mas­car­pone plus owoce sezonowe i dla chęt­nych cuki­er pud­er