Połącze­nie słod­koś­ci i kwaskowa­toś­ci jest ide­alne jeśli chodzi o cytrynę. Ten cytrus ide­al­nie sprawdza w deser­ach. Jest bard­zo aro­maty­czny i nada­je cias­tom charak­teru. To już dru­ga tar­ta cytrynowa. Sami oceń­cie którą woli­cie.

 

Wydruk przepisu
Tar­ta cytrynowa 2
tarta cytrynowa
Danie Desery
Kuch­nia Pol­s­ka
Czas przy­go­towa­nia 30 min­ut
Czas gotowa­nia 50 min­ut
Czas oczeki­wa­nia 6 godzin
Por­c­je
por­cji
Skład­ni­ki
Cias­to
Masa cytrynowa
Krem śmi­etanowy
Danie Desery
Kuch­nia Pol­s­ka
Czas przy­go­towa­nia 30 min­ut
Czas gotowa­nia 50 min­ut
Czas oczeki­wa­nia 6 godzin
Por­c­je
por­cji
Skład­ni­ki
Cias­to
Masa cytrynowa
Krem śmi­etanowy
tarta cytrynowa
Sposób przy­go­towa­nia
Kruche cias­to
  1. Skład­ni­ki na cias­to szy­bko zag­nieść ręcznie lub zmik­sować w malak­serze.
  2. Cias­to ufor­mować w kulę, zaw­inąć w folię i schłodz­ić w lodów­ce przez około 30 min­ut.
  3. Piekarnik nagrzać do 200 stop­ni C. For­mę na tartę o śred­ni­cy 24 cm wyłożyć ciastem, przykryć papierem do pieczenia i wsy­pać obciąże­nie (fasolę lub kul­ki ceram­iczne).
  4. Cias­to wstaw­ić do piekarni­ka, piec 15 min­ut. Zdjąć papi­er z obciąże­niem i piec jeszcze 5 min­ut (do lekkiego zbrą­zowienia).
Masa cytrynowa
  1. Tem­per­aturę piekarni­ka zmniejszyć do 180 stop­ni C. Wszys­tkie skład­ni­ki zmik­sować (na jed­no­litą i rzad­ką masę).
  2. Masę cytrynową ostrożnie wlać na upiec­zony kruchy spód i wstaw­ić do piekarni­ka na 30 min­ut (do cza­su kiedy wierzch masy się zetnie).
  3. Tartę po upiecze­niu wyjąć z piekarni­ka i ostudz­ić. Wstaw­ić do lodów­ki na kil­ka godzin.
Krem śmi­etanowy
  1. Wszys­tkie skład­ni­ki ubić na szty­wno.
  2. Przed podaniem wyjąć tartę i udeko­rować kre­mem śmi­etanowym (moż­na szpatułką lub za pomocą rękawa cukier­niczego).

Pin It on Pinterest