Cias­to szy­bkie i proste.

Wyobraźmy sobie sytu­ację, w której nic nie planu­je­my na wieczór, ale w ciągu dnia zna­jo­mi zapowiada­ją się z wiz­ytą. Warto jed­nak zabłys­nąć kuli­narnym tal­en­tem. Tar­ta będzie ide­al­na, a jeszcze lep­sza tar­ta z migdałową nutą z delikat­nym, puszystym kre­mem wanil­iowym. Lep­sze od tego będzie jedynie dodanie na sam koniec owoców :).

 

Wydruk przepisu
Tar­ta migdałowo — wanil­iowa
Tarta migdałowo - waniliowa
Danie Desery
Kuch­nia Pol­s­ka
Czas przy­go­towa­nia 20 min­ut
Czas gotowa­nia 30 min­ut
Czas oczeki­wa­nia 60 min­ut
Por­c­je
por­cji
Skład­ni­ki
Kruche cias­to
Krem wanil­iowy
Danie Desery
Kuch­nia Pol­s­ka
Czas przy­go­towa­nia 20 min­ut
Czas gotowa­nia 30 min­ut
Czas oczeki­wa­nia 60 min­ut
Por­c­je
por­cji
Skład­ni­ki
Kruche cias­to
Krem wanil­iowy
Tarta migdałowo - waniliowa
Sposób przy­go­towa­nia
  1. Wszys­tkie skład­ni­ki zag­nieść ręcznie lub zmik­sować malak­serem. Cias­to owinąć folią spoży­w­czą, schłodz­ić w lodów­ce przez 30 min­ut.
  2. Piekarnik nagrzać do 220ºC. For­mę na tartę (najlepiej z wyj­mowanym dnem) o śred­ni­cy około 25 cm pos­marować masłem i oprószyć mąką.
  3. Schłod­zone cias­to rozwałkować na grubość 2–3 mm i wyłożyć nim for­mę, pon­akłuwać widel­cem. Na cias­to wyłożyć papi­er do pieczenia, następ­nie na papi­er wysy­pać kul­ki ceram­iczne, które obciążą cias­to żeby było równe (może również zas­tosować faso­la)
  4. Cias­to wstaw­ić do piekarni­ka i od razu obniżyć tem­per­aturę piekarni­ka do 200ºC. Cias­to piec 15 min­ut. Zdjąć papi­er z kulka­mi i piec kole­jne 10 — 15 min­ut (do momen­tu aż cias­to się zezło­ci). Po upiecze­niu cias­to wyjąć i ostudz­ić.
Krem
  1. Śmi­etanę ubić z cukrem i pastą wanil­iową. Dodać serek mas­car­pone i zmik­sować na śred­nich obro­tach.
  2. Krem wyłożyć na ostudzoną tartę. Udeko­rować owoca­mi i posy­pać płatka­mi migdałowy­mi.

Pin It on Pinterest