Tort czekoladowo - czekoladowy

Ten tort pow­stał spec­jal­nie dla mojej przy­jaciół­ki, która uwiel­bia czeko­ladę. Nie wyobrażałam sobie innego tor­tu na jej 30 urodziny niż takiego przepełnionego czeko­ladą. Wilgo­tne cias­to, delikat­ny krem i mali­nowa niespodzian­ka. Po pros­tu niebo w gębie.

Tort czeko­lad­owo — czeko­lad­owy nie jest trud­ny, ale trze­ba mu poświę­cić chwilę. Obiecu­ję, że warto :). Smak jest obłęd­ny.

Cias­to czeko­lad­owe jest wilgo­tne i nie wyma­ga dodatkowego nasączenia.

 

 

Wydruk przepisu
Tort czeko­lad­owo — czeko­lad­owy
Tort czekoladowo - czekoladowy
Danie Desery
Kuch­nia Pol­s­ka
Czas przy­go­towa­nia 45 min­ut
Czas gotowa­nia 45 min­ut
Czas oczeki­wa­nia 5 godzin
Por­c­je
por­cji
Skład­ni­ki
Cias­to
Krem czeko­lad­owy
Inne
Danie Desery
Kuch­nia Pol­s­ka
Czas przy­go­towa­nia 45 min­ut
Czas gotowa­nia 45 min­ut
Czas oczeki­wa­nia 5 godzin
Por­c­je
por­cji
Skład­ni­ki
Cias­to
Krem czeko­lad­owy
Inne
Tort czekoladowo - czekoladowy
Sposób przy­go­towa­nia
Cias­to
  1. Piekarnik nagrzać do 175 stop­ni C. Skład­ni­ki powin­ny być w tem­per­aturze poko­jowej.
  2. Masło rozpuś­cić i odstaw­ić do wystyg­nię­cia. Mąkę prze­si­ać z proszkiem do pieczenia i kakao.
  3. W misie mik­sera umieś­cić jaj­ka (w całoś­ci) oraz cuki­er. Ubi­jać do otrzy­ma­nia jas­nej, puszys­tej masy (masa jajecz­na powin­na potroić obję­tość).
  4. Dodać prze­siane suche skład­ni­ki i delikat­nie wymieszać szpatułką, do połączenia skład­ników, następ­nie dodać roz­to­pi­one masło i delikat­nie wymieszać.
  5. Tor­town­icę o śred­ni­cy 22–24 cm wyłożyć papierem (dno), wlać cias­to i piec około 45 — 55 min­ut (do suchego paty­cz­ka). Po upiecze­niu wyjąć cias­to i ostudz­ić. Po całkow­itym ostudze­niu podzielić na 3 blaty.
Krem czeko­lad­owy
  1. 200 ml śmi­etan­ki zago­tować. Poła­mać czeko­ladę i rozpuś­cić w gorącej śmi­etanie. Odstaw­ić do wystyg­nię­cia.
  2. Pozostałą część śmi­etany ubić na szty­wno razem z serkiem mas­car­pone. Na koniec dodać roz­puszc­zoną czeko­ladę. Delikat­nie wymieszać (może być mik­serem) do połączenia skład­ników.
  3. Krem odstaw­ić na około 2 godziny do lodów­ki aby zgęst­ni­ał.
  1. Na paterze ułożyć pier­wszy blat, przełożyć 1/2 dże­mu mali­nowego, a następ­nie 1/3 kre­mu, ułożyć dru­gi blat i postępować jak powyżej. Całość przykryć ostat­nim blatem.
  2. Cały tort pokryć pozostałą 1/3 kre­mu (wierzch i boki). Na koniec udeko­rować tort owoca­mi.

Pin It on Pinterest