Tort kokosowo malinowy

Tort mali­nowo — kokosowy to tort dla tych, którzy nie przepada­ją za skom­p­likowany­mi przepisa­mi, którzy wolą pros­totę i co równie ważne wolą przepisy szy­bkie.

Tort mali­nowo — kokosowy robimy na trady­cyjnym biszkop­cie (przepis TUTAJ), krem nato­mi­ast moż­na zro­bić również w wer­sji bez lak­tozy (co nieste­ty dla mnie jest też bez fajer­w­erków, ale to dlat­ego, że kocham mas­car­pone, które wys­tępu­je w przepisie nie dla alergików). Do nasączenia biszkop­tu użyłam nieu­danego dże­mu z malin (wyszedł mi bard­zo rzad­ki), nato­mi­ast jeśli tak owego nie posi­ada­cie 🙂 to wystar­czy słoiczek kon­fi­tu­ry mali­nowej.

Na zdję­ci­ach tort jest zielony, ze wzglę­du na dodany bar­wnik spoży­w­czy (tort robiłam dla bard­zo wyjątkowego chłop­ca na jego drugie urodziny). Spoko­jnie nie jest to konieczne. Tort pięknie kom­ponu­je się w bieli, boki moż­na obsy­pać wiórka­mi kokosowy­mi.

Bard­zo ważne aby wieczór wcześniej  wstaw­ić do lodów­ki mleko kokosowe !!!

 

Wydruk przepisu
Tort mali­nowo — kokosowy
Tort kokosowo malinowy
Danie Desery
Kuch­nia Pol­s­ka
Por­c­je
Skład­ni­ki
Tort
Deko­rac­ja
Danie Desery
Kuch­nia Pol­s­ka
Por­c­je
Skład­ni­ki
Tort
Deko­rac­ja
Tort kokosowo malinowy
Sposób przy­go­towa­nia
Tort
  1. Wszys­tkie skład­ni­ki powin­ny być schłod­zone. Wieczór wcześniej do lodów­ki wstaw­ić mleko kokosowe. Biszkopt przekroić na 3 blaty.
  2. Mleko kokosowe ostrożnie wyjąć z lodów­ki, odwró­cić puszkę dnem do góry, otworzyć, wodę kokosową prze­lać do osob­ne­go naczy­nia (do nasączenia biszkop­tu). Z pusz­ki wyjąć pozostałą bard­zo gęstą śmi­etankę kokosową i przełożyć ją do misy mik­sera. Tak samo postąpić z drugą puszką mle­ka.
  3. Do śmi­etany kokosowej dodać mas­car­pone oraz cuki­er pud­er i zmik­sować na gład­ką jed­no­litą masę. Dodać wiór­ki i ponown­ie zmikosować do połączenia się wszys­t­kich skład­ników.
  4. Na paterze ułożyć pier­wszy blat biszkop­towy, delikat­nie nasączyć wodą kokosową, następ­nie pos­marować 1/2 dże­mu i wyłożyć połowę kre­mu kokosowego. Przykryć kole­jnym blatem, napon­c­zować, pos­marować pozostałym dże­mem, przykryć wyłożyć drugą połowę kre­mu. Przykryć ostat­nim blatem i delikat­nie napon­c­zować.
    Tort kokosowo malinowy
Deko­rac­ja
  1. Do misy mik­sera włożyć mas­car­pone, śmi­etanę i cuki­er, ubić na szty­wną masę.
  2. Wierzch i boki tor­tu obłożyć kre­mem (moż­na zro­bić rozet­ki za pomocą rękawa cukier­niczego). Boki udeko­rować wiórka­mi (opcjon­al­nie). Na wierzchu ułożyć maliny.
Pozostałe infor­ma­c­je

W wer­sji bez lak­tozy mas­car­pone zastępu­je­my dodatkową puszką mle­ka kokosowego. Wierzch i boki też pokry­wamy takim kre­mem i obsy­pu­je­my wiórka­mi kokosowy­mi.

 

UWAGA: Warto by krem odstał chwilę na zewnątrz i trochę zmiękł (śmi­etan­ka jest bard­zo gęs­ta i twar­da).

Pin It on Pinterest