Tosty fran­cuskie
Por­c­je Czas przy­go­towa­nia
2oso­by 5min­ut
Czas gotowa­nia
10min­ut
Por­c­je Czas przy­go­towa­nia
2oso­by 5min­ut
Czas gotowa­nia
10min­ut
Skład­ni­ki
Sposób przy­go­towa­nia
  1. Jajko należy roztrzepać w głębokim talerzu, następ­nie dodać mleko, cuki­er i cyna­mon i dokład­nie wymieszać. Roz­grzać patel­nię i wlać do niej 1 łyżkę ole­ju (będziemy smażyć po dwie krom­ki).
  2. Dwie krom­ki obtacza­my w masie jajecznej i kładziemy na patel­ni. Smażymy z obu stron do zbrą­zowienia skór­ki. Zde­j­mu­je­my z patel­ni i podob­nie postępu­je­my z kole­jny­mi kromka­mi, wcześniej wle­wa­jąc na patel­nię (w razie potrze­by) łyżkę ole­ju.
  3. Moż­na podawać z cukrem pudrem lub ulu­biony­mi dże­ma­mi.