Mufi­iny z mali­na­mi i białą czeko­ladą
Por­c­je Czas przy­go­towa­nia
12babeczek 30min­ut
Czas gotowa­nia Czas oczeki­wa­nia
25min­ut 2godziny
Por­c­je Czas przy­go­towa­nia
12babeczek 30min­ut
Czas gotowa­nia Czas oczeki­wa­nia
25min­ut 2godziny
Skład­ni­ki
Babecz­ki
Pole­wa
Sposób przy­go­towa­nia
Babecz­ki
  1. Piekarnik nagrzać do 180 stop­ni. Blachę na muffiny wyłożyć papi­lotka­mi.
  2. W misce wymieszać wszys­tkie suche skład­ni­ki. Dodać otartą skórkę z pomarańczy. Wymieszać.
  3. Do suchych skład­ników dodać wyciśnię­ty sok z pomarańczy, jaj­ka, maślankę i roz­puszc­zone masło. Wszys­tko wymieszać (łyżką lub trzepaczką) na jed­no­litą masę.
  4. Do papi­lotek nałożyć po łyżce cias­ta, następ­nie dodać po kil­ka malin do każdej babecz­ki. Maliny przykryć kole­jną warst­wą caista.
  5. Babecz­ki piec około 20 — 25 min­ut do “suchego paty­cz­ka”. Po upiecze­niu ostudz­ić.
Pole­wa
  1. Białą czeko­ladę rozpuś­cić w kąpieli wod­nej (lub w mikro­fali). Do czeko­la­dy dodać 2 łyż­ki mas­car­pone i dokład­nie wymieszać na jed­no­li­ta masę.
  2. Ostudzone babecz­ki udeko­rować polewą i czeko­lad­owy­mi jajeczka­mi.
Pozostałe infor­ma­c­je

Wielkanocne muffiny

Wielkanocne muffiny

Wielkanocne muffiny