DSC03896-1

tort puddingowy

Tuż przed świę­ta­mi oglą­dałam odcinek pro­gra­mu Nigel­lis­si­ma pt. “Nigel­lis­si­ma Świątecznie” i natch­nęło mnie. Zau­roczył mnie przepis na tort pud­din­gowy. W teorii cud­owne połącze­nie drożdżowego cias­ta panet­tone i cre­ma di mas­car­pone, czyli kre­mu, jaki robi się do tiramisu. Dodatkowo do deseru doda­je się czeko­ladę, pis­tac­je, wino marsala oraz kandy­zowane kasz­tany. Ja jed­nak zrezyg­nowałam z dwóch ostat­nich (nie znalazłam ich w sklepach, ale wciąż szukam), na rzecz słod­kiego wina oraz kandy­zowanej skór­ki pomarańc­zowej.

Tort przyrządz­iłam na pewną uroczys­tość rodzin­ną i wiecie co? Mój starszy brat dawno mnie tak nie tulił, kiedy dowiedzi­ał się, że jako jedyny dostanie kawałek na wynos. Moja mama zjadłam dwa kawał­ki, podob­nie tata, który jest znaw­cą cias­ta drożdżowego.

Jedynym zarzutem było, że nie zro­biłam cias­ta panet­tone sama, ale uważam że mój tok myśle­nia jest słuszny. Panet­tone nie jest trady­cyjnym pol­skim plack­iem drożdżowym. Do jego wyko­na­nia niezbęd­na jest spec­jal­na mąka i dużo cza­su. Poza tym domowe Panet­tone jest tak pyszne, że szko­da by mi było poświę­cić je na tort, a nie zjeść póki świeże. Chy­ba mnie rozu­miecie.

Minusem tego tor­tu jest koszt. Sam placek drożdżowy kosz­tu­je około 20 zł (ale i takiego trze­ba się naszukać), ale warto bo efekt jest zniewala­ją­cy. Połącze­nie smaków jakie stworzyła Nigel­la zasługu­je na kuli­narnego Oscara (jeśli coś takiego jest przyz­nawane). To deser ide­al­nie słod­ki i nawet jeśli nie uda się wam znaleźć niesolonych pis­tacji, to nie ma czym się prze­j­mować, bo słona nut­ka nie szpeci tor­tu.

Przepis nieco różni się od ory­gi­nału. Dos­tosowałam go tak, by moż­na było wszys­tkie pro­duk­ty znaleźć w pol­s­kich sklepach.

Smacznego 🙂

 

Wydruk przepisu
Włos­ki tort pud­din­gowy wg Nigel­li Law­son
tort puddingowy
Danie Desery
Kuch­nia Włos­ka
Czas przy­go­towa­nia 30 min­ut
Czas oczeki­wa­nia 12 godzin
Por­c­je
por­cji
Skład­ni­ki
Danie Desery
Kuch­nia Włos­ka
Czas przy­go­towa­nia 30 min­ut
Czas oczeki­wa­nia 12 godzin
Por­c­je
por­cji
Skład­ni­ki
tort puddingowy
Sposób przy­go­towa­nia
  1. Potrzeb­na jest tor­town­i­ca śred­ni­cy 22–23 cm. Panet­tone pokroić na plas­try gruboś­ci około 1 cm. !/3 cias­ta wyłożyć tor­town­icę (spoko­jnie moż­na rwać cias­to). Placek drożdżowy jest mięk­ki i elasty­czny więc łat­wo moż­na wypełnić wszys­tkie szczeliny. Spód należy skropić 1/3 soku pomarańc­zowego zmieszanego z wód­ką (jeśli jej uży­wamy)
  2. Jaj­ka ubić z cukrem na puszys­tą masę, dodać mas­car­pone i dalej mik­sować ale na wol­nych obro­tach, następ­nie dolać wino i wymieszać, aż krem będzie gęsty i jed­no­li­ty (spoko­jnie stęże­je jeszcze w lodów­ce). Odłożyć około 250 ml kre­mu do odd­ziel­nego naczy­nia (posłuży do deko­racji wierzch­niej warst­wy).
  3. Do kre­mu dodać pokro­jone pis­tac­je, skórkę pomarańc­zową oraz czeko­ladę (zostaw­ia­jąc po trochu każdego do deko­racji). i wymieszać. Połowę kre­mu rozłożyć na przy­go­towanym spodzie.
  4. Rozłożyć 1/3 kawałków cias­ta na kremie, nasączyć sok­iem pomarańc­zowym i nałożyć drugą połowę kre­mu i przykryć ostat­nią częś­cią cias­ta, nasączyć. Przykryć folią i wstaw­ić do lodów­ki na noc.
  5. Przed podaniem wyjąć cias­to z lodów­ki i wierzch cias­ta przykryć odłożonym kre­mem, posy­pać czeko­ladą, posiekany­mi pis­tac­ja­mi i pestka­mi granatu.

Pin It on Pinterest