Puree z batatów

Puree z batatów

Ogrom­nie zas­makowały mi fry­t­ki ze słod­kich ziem­ni­aków, dlat­ego postanow­iłam sprawdz­ić czy tak samo oczaru­je mnie puree z batatów. Zde­cy­dowanie tak :). Niesamow­ity jest już sam wygląd. Cud­own­ie inten­sy­wny pomarańcz wręcz kusi i zaprasza na...

Pin It on Pinterest